GISportal
Jedeme i díky Vám

Kritizovaný, nový slovenský katastrálny zákon sľubuje cenové mapy.

Na stránke sme.sk sa objavila informácia, že v rámci pripravovaných nových zákonov o katastri a o geodézii a kartografii, predkladatelia sľubujú sprístupnenie cien pozemkov a stavieb, rýchlejšiu a kvalitnejšiu registráciu nehnuteľností a tým aj rozvoj hypotekárneho trhu. Prínosom by mal byť aj nový druh geometrického plánu. „Vlastníkom pozemkov umožní spolurozhodovať o tom, ako kvalitne budú hranice ich pozemku evidované v katastri, a teda aj ako kvalitne bude určená výmera pozemku,“ uviedla predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR Mária Frindrichová. Voči týmto návrhom sa však objavila  kritika zo strany Komory geodetov a kartografov (KGK). KGK podala aj hromadnú pripomienku voči týmto zákonom. Viac o kritike KGK nájdete na portáli Teraz.skHromadná pripomienka sa objavila aj zo strany Spoločnosti pre otvorené informačné technológie, Inštitútu zamestnanosti, komunity GEOINFORMATIKA.sk a združenia Freemap Slovakia. „Cieľmi ich pripomienok sú najmä dosiahnutie otvoreného prístupu k údajom (open data), zabránenie predpisovania podmienok ich použitiazníženie poplatkov na polovicu ak sú úkony robené elektronicky a odborné výhrady k výkonu geodetických a kartografických činností“ uviedol portál geoinformatika.sk. Podrobne popísané pripomienky nájdete TU.

Share
Share