GISportal
Jedeme i díky Vám

Kurz Bezpilotní letecké prostředky (UAV) pro ochranu životního prostředí (pozvánka)

Česká asociace pro geoinformace (CAGI) a VŠB-Technická univerzita Ostrava pořádají odborný dvoudenní kurz: Bezpilotní letecké prostředky (UAV) pro ochranu životního prostředí.

Kurz je určen především pro úředníky územně samosprávných celků, pracující v oblasti ochrany životního prostředí. Kurz ale mohou absolvovat i další zájemci. U účastníků se předpokládá základní úroveň znalosti GIS. Jedná se o prezenční (dvoudenní) kurz v termínu 30. 9. a 1. 10. 2020 na VŠB-TU Ostrava. Kurz vedou doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava), RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D. (UP Olomouc) a cena kurzu je 5 900 Kč.

Cíle vzdělávacího programu:

V rámci specializačního průběžného vzdělávání seznámit úředníky a vedoucí úředníky zařazené do úřadů územních samosprávných celků s možnostmi využívání bezpilotních leteckých prostředků (UAV), zejména při pořizování, zpracování a interpretaci dat, monitoringu jevů, kontrolní činnosti, a naučit je:

  • principy létání s UAV včetně obeznámení se s legislativním rámcem provozu UAV v ČR a EU,
  • principy snímkování s UAV,
  • orientovat se v současně dostupné nabídce UAV a jejich sensorů pro sběr prostorových dat zejména pro aplikace z oblasti životního prostředí
  • pracovat s vhodnými softwarovými produkty při zpracování dat z UAV s cílem odvodit standardní výstupy (3D mračno bodů, ortofotomapa, digitální model reliéfu).

Česká asociace pro geoinformace, z.s. je akreditovanou institucí Ministerstva vnitra ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Share
Share