GISportal
Jedeme i díky Vám

Lavínové mapy Slovenska na webe

Nedávno sa v slovenskom internetovom priestore objavila zaujímavá mapová aplikácia. Je to stránka avalanche.sk, ktorá si na mušku zobrala komplexné zobrazenie lavínových dráh v pohoriach Slovenska. Aj keď tie Slovenské pohoria nepatria medzi najvyššie a ani medzi najnebezpečnejšie, netreba ich podceňovať aj dobré vedieť, kde si pri pohybe vo vysokohorskom teréne treba dávať väčší pozor.

Používateľ má v tejto aplikácii na výber: Malú, Veľkú Fatru, Nízke, Vysoké a Západné Tatry. V každom z týchto pohorí sú zobrazené jednotlivé lavínové dráhy s rôznymi praktickými atribútmi ako je napríklad sklon dráhy alebo interval výskytu lavín. Zaujímavou funkciou je aj lokalizácia a popis nedávnych lavínových nešťastí. Používateľ si môže ako podkladovú vrstvu vybrať z rôznych možností, ako napríklad OpenStreetMap alebo letecké snímky, bohužiaľ tie nie sú vo veľmi dobrom rozlíšení.

Ukážka mapy lavínových dráh v Malej Fatre
Ukážka mapy lavínových dráh v Malej Fatre

Doplnkom je aj predpoveď počasia pre zaujímavé lokality v rámci spomínaných pohorí. Tento mapový portál funguje prostredníctvom ArcGIS servera.

Podobná aplikácia už síce funguje istý čas, v rámci webového projektu Hiking.sk, no jeho tvorcovia však vychádzali z odlišnej metodiky. Dráhy z portálu Hiking.sk vychádzajú zo zdigitalizovaného katastra lavínových dráh Horskej záchrannej služby, ktorá sa tiež podieľala na tomto projekte. Dráhy na webe avalanche.sk sú vytvorené na základe vyhodnotenia lavínového nebezpečenstva z hľadiska geomorfologických a vegetačných predpokladov. To znamená, že rozdeľuje územie podľa potenciálu vzniku lavín. Výhodou portálu Hiking.sk je, že nie je zameraný len na lavínovú problematiku a nachádzajú sa tu aj ďalšie vrstvy, ako napríklad vrstva turistických chodníkov, chát a útulní a je tu zabudovaný aj elektronický plánovač turistických trás. Konkurencia je hnacím motorom rozvoja, tak verme, že tomu tak bude aj v tomto prípade.

Na konci je potrebné dodať, že za týmto projektom stojí bývalý študent Prif UK v Bratislave Mrg. Miroslav Žiak PhD. a tento web je vlastne jedným z výstupov jeho dizertačnej práce.

Autor: Pavel Krajčí

Share
Share