GISportal
Jedeme i díky Vám

Low-cost multikamerový systém na tvorbu 3D modelov (DendroPi)

Na Technickej univerzite vo Zvolene (Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie) v súčasnosti pracujeme na vývoji multikamerového systému pre účely odvodzovania parametrov individuálnych stromov. Tento systém je schopný rekonštruovať scénu, bez toho aby musel užívateľ ovládať princípy fotogrametrie. Primárnym výstupom je mračno bodov, z ktorého sa pomocou algoritmov odvodzujú parametre stromov. Systém je založený na počítačoch Raspberry Pi Zero a PiCamera fotoaparátoch. Hardvér pre vytvorenie systému štyroch kamier by v českom eshope stál približne 5400 Kč (cca 210 eur).

dendro_1 

Prvé testovanie prototypu sa odohralo na výskumných plochách Univerzity v Évore, v Portugalsku. Na Katedre fytotechniky máme úzku spoluprácu s profesorom Nunom de Almeida Ribeirom. Na plochách sa nachádzajú korkové duby v rôznych štádiách vývoja. Pomocou prototypu sme zaznamenali 20 stromov, ktoré boli snímkované aj tzv. zrkadlovkou a pomerané pásmom. Prvý výsledok z prototypu DendroPi môžete vidieť nižšie. V spojení so softvérom DendroCloud má systém potenciál stať sa novodobým spôsobom merania parametrov stromov. Viac informácii si môžete nájsť na stránkach gis.tuzvo.sk/benchcrp a gis.tuzvo.sk/dendrocloud/.dendro_2

Náhľad na súčasnú podobu prototypu DendroPi

DendroPi Cork Oak

by martin.mokros

on Sketchfab

 

Autor: Martin Mokroš

Share
Share