GISportal
Jedeme i díky Vám

Máme další tři nové profesory!

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pondělí dne 28. listopadu 2022 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety profesorů vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Mezi novými profesory jsou také tři, kteří jsou propojeni s geoinformatikou či kartografií:

  • doc. RNDr. Michal BÍL, Ph.D., pro obor: Environmentální geografie na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity
  • doc. RNDr. Vilém PECHANEC, Ph.D., pro obor: Geoinformatika a kartografie na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
  • doc. RNDr. Tomáš ŘEZNÍK, Ph.D., pro obor: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

Všem třem novým profesorům gratulujeme!

Share
Share