GISportal
Jedeme i díky Vám

Mapa dopravních nehod v Plzeňském kraji má aktuální data za rok 2016 (TZ)

Aktualizovaná verze mapy, která zobrazuje dopravní nehodovost na silnicích v Plzeňském kraji je od února k dispozici na webu. Policie tímto způsobem analyzuje nehodovost v Plzeňském kraji již od roku 2012 v rámci ojedinělého pilotního projektu.

Webovou mapovou službu připravil a publikuje Odbor informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje ve spolupráci s GIS pracovištěm Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. V aktualizované mapě jsou k dispozici údaje za roky 2011 až 2016. U jednotlivých úseků je možné si za jednotlivé roky kliknutím do mapy zjistit informace o počtu lehce zraněných, těžce zraněných, celkové škodě a ohodnocení rizikovosti úseku za daný rok. Samostatně jsou zvýrazněny úseky se smrtelnou nehodou včetně počtu usmrcených osob v daném roce.

„Údaje o dopravních nehodách jsou čerpány z GPS statistik dopravní policie. Vyhodnocení rizikovosti je policejním GIS pracovištěm prováděno za pomoci speciálního algoritmu s důrazem na následky na životě a zdraví, nikoliv pouze v závislosti na prostém počtu nehod,“ vysvětluje vedoucí Odboru informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje Eliška Pečenková.

nehody_plzen

Share
Share