GISportal
Jedeme i díky Vám

Mapa karanteny

Společnost Altimapo, která je spin-offem Masarykovy univerzity, ve spolupráci s Geografickým ústavem MU Brno vytváří Mapu karantény. Sběr polohových dat funguje nad čtvercovou sítí používanou v projektu metropolitní gridové statistiky BrnoUrbanGrid, avšak data jsou sbírána pro celé Česko. Cílem projektu je získat znalosti o prostorovém chováním obyvatel v době karantény. Jde o sdílení zkušeností využitelných při zvládání podobných situací v budoucnosti.

Nouzový stav vyvolaný pandemií koronaviru přináší řadu změn a omezení do života většiny z nás, mění naše každodenní rutiny, cesty a zvyky. Dotazník Mapa karantény se zaměřuje na získání základních anonymních dat právě o takových změnách. Usiluje o zachycení a srovnání prostorového chování obyvatel v období před vyhlášením epidemických opatření a v období nouzového stavu. Chceme vědět, jak moc se změnil geografický rozsah a skladba míst, která v období nouzového stavu pravidelně navštěvujeme, oproti běžnému každodennímu životu.

V dotazníku zadáváte polohu prostřednictvím čtverců o velikosti 250×250 metrů, nikoliv prostřednictvím přesných souřadnic. Jde o rastr, který zaručuje anonymitu poskytované prostorové informace. Stejný rastr používají autoři i v aplikaci BrnoUrbanGrid. K jednotlivým vybraným místům neuvádíte žádnou jejich charakteristiku – nepotřebují tak vědět, zda-li se jedná o bydliště, práci či oblíbenou restauraci. Se získanými daty bude pracováno výhradně v agregované podobě. Nikdy nebudou interpretována a prezentována individuální data.

Share
Share