GISportal
Jedeme i díky Vám

Mapa pro občany a podnikatele a Turistická mapa v Mladé Boleslavi (TZ)

Mapová řešení nazvaná „Mapa pro občany a podnikatele“ a „Turistická mapa Mladoboleslavska“ jsou určena veřejnosti a zobrazují užitečné mapové vrstvy a další informace z regionu Mladé Boleslavi. Obě řešení jsou realizována v mapovém klientu AJAX. Díky využití mapových dlaždic přináší uživatelům rychlé a plynulé zobrazování mapových podkladů. Tato mapová řešení doprovází mapový projekt pro správce v GIS klientu. Mapy si můžete prohlédnout na Mapovém serveru Mladá Boleslav. Mapy vytvořila firma T-MAPY s.r.o..

Mapové projekty umožňují:

  • rychlé vyhledávání obcí a adres,
  • přepínání mezi základní mapou a leteckými snímky,
  • volbu dalších tematických mapových vrstev (turistické trasy, zájmové body),
  • zobrazení podrobných informací o úřadech a správních orgánech regionu,
  • měření, souřadnice GPS, odkaz na mapu, tisk mapy a další.
Mapa pro občany a podnikatele
Turistická mapa

Share
Share