GISportal
Jedeme i díky Vám

Mapa vína a vinohradů na webu

Jaká vína se pěstují v jednotlivých katastrech či kolik hektarů vinohradů tam najdeme a další informace lze snadno zjistit z nové webové mapové aplikace, kterou připravili Jan Miklín a Kateřina Gajdošová z Katedry fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity. Poměrně podrobná data, která o vinohradnictví spravuje Ústřední kontrolní a zkušební úřad zemědělský, jsou zgeneralizována a převedena do mapové podoby. Kromě rozdělení Moravské vinařské oblasti na podoblasti lze z mapy ke každému katastru zjistit podíl vinic na rozloze katastru, rozlohu vinohradů, poměr bílých a modrých odrůd a také podíl osázené plochy nejznámějšími odrůdami vína. V největším detailu si pak můžete zobrazit jednotlivé viniční tratě, které lze podle názvu vyhledávat.

mapavinaonline

Share
Share