GISportal
Jedeme i díky Vám

Mapa zatížení sněhem na zemi

Jaro již klepe na dveře, ale to není důvodem proč si nepředstavit unikátní mapu, zobrazující zatížení sněhem.

Mapa vznikla jako výstup projektu GAČR 103/08/0589 Pravděpodobnostní aplikace geostatistických metod zpracování charakteristik sněhovépokrývky pro zajištění spolehlivých nosných konstrukcí a vytvářel ji Český hydrometeorologický ústav spolu s VŠB-TU Ostrava.

Tato digitální mapa poskytuje data o charakteristikách zatížení sněhem na zemi pro libovolně zvolenou lokalitu na území České republiky a tyto údaje jsou garantuje ČHMÚ.

Mapu bude sloužit především projektantům jako podklad pro navrhování a posuzování spolehlivosti stavebních konstrukcí.

Mapa zatížení sněhem na zemi

Digitální mapa pokrývá Českou republiku půdorysnou sítí o základním rozměru 100 x 100m. Pro každý z těchto čtverců byly spočítány sněhové charakteristiky. Pro výpočet byla použita statistická data ČHMÚ o vodní hodnotě sněhu z období 1961 – 2009.

Ovládání mapy je uživatelsky jednoduché a využívá prostředí Google Maps. Hodnoty se dozví buď po kliknutí na konkrétní místo v mapě nebo zadáním GPS souřadnic.  V mapě jsou zachyceny tyto údaje: charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi, statistické charakteristiky rozdělení ročních maximzatížení sněhem na zemi, histogram rozdělení denních hodnot zatížení sněhem na zemi

Mapu najdete na adrese www.snehovamapa.cz/, stejně jako více informací o tomto projektu.

Share
Share