GISportal
Jedeme i díky Vám

Mapová aplikace turistické zajímavosti v Ústí nad Labem a okolí (TZ)

Oddělení GIS magistrátu města Ústí nad Labem připravilo pro veřejnost novou aplikaci, která formou dynamické mapy, rozsáhlé fotodokumentace a dalšího materiálu, prezentuje zajímavá turistická místa a trasy v Ústí nad Labem a jeho okolí (celý správní obvod ORP). V aplikaci jsou v současné době dostupná tři rámcová témata – cyklus Trasy netušených krás, zajímavá vyhlídková místa a naučné stezky.

Cyklus „Trasy netušených krás“ byl původně vydán formou klasických tištěných materiálů oddělením cestovního ruchu Magistrátu města a zahrnuje čtyři tematické trasy, které ukazují zajímavá místa v Ústí nad Labem. Webová aplikace převádí trasy do interaktivní mapové podoby a jednotlivá zastavení doplňuje o nově pořízené fotografie, adresy, GPS a další údaje.

Image 002

Vyhlídková místa vytipovalo oddělení GIS vlastním průzkumem území a jedná se o veřejně přístupná místa, jejichž vyvýšené umístění v terénu (vrchol kopce, úbočí) nebo v rámci stavby (rozhledna, věž) umožňuje přehlédnout významnou a atraktivní část okolního území. Vyhlídková místa jsou v aplikaci rovněž doplněna o fotografie, GPS, nadmořskou výšku a další popisné informace.

V rámci tématu naučných stezek lze vedle vlastního mapového obsahu najít rovněž rozsáhlé doplňujících informace, fotodokumentaci všech stanovišť a informačních tabulí nebo orientační výškové profily průběhů tras. Naučné stezky byly zdokumentovány oddělením GIS opět přímo v terénu.

Veškeré podklady pro vznik aktuální podoby aplikace, tzn. samotné mapování v terénu, pořízení fotodokumentace, zpracování dat a fotodokumentace, sestavení popisných informací a mnoho dalšího, připravilo oddělení GIS vlastními prostředky. Tento poměrně rozsáhlý projekt byl částečně spojený s aktualizací těch jevů územně analytických podkladů (dále ÚAP), které oddělení pořizuje vlastním průzkumem území. Oddělení GIS v propojení těchto aktivit plánuje pokračovat a aplikaci tak postupně rozšiřovat o další zajímavý obsah.

Image 008

Realizace projektu je kompletně postavená na technologiích, které jsou na magistrátu města Ústí nad Labem v současné době k dispozici. Pro mapování byl využit Collector for ArcGIS společně s GPS Trimble TDC100 a externím přijímačem R1. Vzhledem k tomu, že mapování probíhalo často v místech bez mobilního signálu, bylo přistoupeno ke kombinaci online a off-line režimu. Pro sběr některých informací byla např. využita poměrně nová funkcionalita Collectoru „Record GPS metadata“.

Samotná webová aplikace je postavená na Story Maps šabloně Shortlist od Esri. Šablona byla pro účely této aplikace customizována vlastní nadstavbou oddělení GIS. Jedná se např. o lightboxy s doplňujícími informacemi o tématech, zobrazování náhledů fotografií v detailu místa s možností zvětšení opět do lightboxu, integrace BasemapGallery widgetu apod.

Share
Share