GISportal
Jedeme i díky Vám

Mapy bezpečnosti – společný projekt VŠB a čtyř měst

V rámci společného projektu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (konkrétně Katedry geoinformatiky) s čtyřmi městy – Ostrava, Olomouc, Kolín a MČ Praha 12, který financuje Technologická agentura ČR se vytváří několik pocitových map bezpečnosti. Mapy jsou dostupné na společné adrese www.mapybezpecnosti.cz. Pokud jste z těchto lokalit, budeme rádi za vyplnění mapy, popř. za sdílení odkazu na ni.
Děkujeme!
Share
Share