GISportal
Jedeme i díky Vám

Mapy jsou pro každého 2017 (reportáž)

Zácpy, znečištěné ovzduší, nehody a kolonizace vzácného prostoru v ulicích měst motorovou dopravou jsou problémy, které univerzálně spojují města na celé planetě. Problémy městské motorové mobility kromě předem marných pokusů o řešení skrze zkapacitňování komunikací a parkování však přitahují i inovátory nabízející nestandardní řešení. Mezi inovátory se dnes řadí i globální koncerny typu VW či Toyota, které rozpoznaly, že klasické individuální automobilové dopravě ve městech dlouhodobě zvoní hrana.
 
Příležitostí pro automobilový průmysl, představenou také v červnu na konferenci Mapy jsou pro každého (www.giskonference.cz), je změna orientace z „pouhé“ výroby a prodeje aut na prodej a zajišťování mobility. Automobilky hledají nové byznys modely a řešení mobility, které nahradí očekáváný výpadek tržeb způsobený nižšími prodeji automobilů. Ultimátním cílem je provoz autonomních vozidel – pojízdných pohovek a kanceláří komunikujících s okolními automobily a prostředím, které se obejdou bez člověka jako řidiče. Komplexní řešení zahrnuje více segmentů mobility, např. tvorby systému chytrého parkování, carsharingu a carpoolingu.
 
Na konferenci zazněly i další příspěvky dotýkající se mobility. Příspěvek „Mrtvá města?“ si skrze porovnání fotografií náměstí různých měst vtipně hraje s představou, že parkoviště na centrálních náměstích přináší „život“ do města. Příspěvek „Kudy se lidé dopravují do práce?“ ukazuje možnosti mapování mobility obyvatel měst za použití digitálních technologií. Jak podpořit nemotorovou mobilitu ve městě najdete v prezentaci „ALTA Go: Infrastruktura a design pro cyklisty a pěší“. Příspěvek „Využití fuzzy modelů při hodnocení obtížnosti cyklotras“ ukazuje, že navigace pro lidi cestující na kole může být mnohem sofistikovanější, než si běžný smrtelník dovede představit.
Share
Share