GISportal
Jedeme i díky Vám

Město Ústí nad Labem má novou mapovou aplikaci Historické mapy

Město Ústí nad Labem vypublikovalo novou mapovou aplikaci na téma HISTORICKÉ MAPY. V nové aplikaci, která je postavena na technologii ArcGIS Viewer for Flex, je možné vidět historický vývoj krajiny ORP Ústí nad Labem za posledních 170 let.

Kromě leteckých snímků z roku 1953, 1987 a 1996, státního mapového díla z 50. let a vojenského mapování, jsou k dispozici například Císařské otisky stabilního katastru z roku 1842. Tyto otisky byly usazovány do souřadnicového systému téměř rok a výsledkem je bezešvá mapa.

Za upozornění stojí i „uličnice“, která mapuje vývoj názvů ulic města Ústí nad Labem. Vycházelo se z dokumentu, který vydalo město Ústí nad Labem v roce 1998 pod názvem Ústecká uličnice a jehož autorem je Ivan Grisa.

Aplikace rovněž nabízí pohled na předchozí územní plány města Ústí nad Labem, a to z roku 1996 a 1974, a na vybrané archivní urbanistické studie.

V aplikaci jsou rovněž umístěny odkazy na zajímavé projekty jako jsou:

  •           Muzeum ÚL – staré fotografie a bombardování,
  •           retrofoto – projekt gymnázia dr. Václava Šmejkala,
  •           historie města
  •           zaniklé obce
  •           old maps online
Ukázka z nové aplikace Historické mapy z Ústí nad Labem
Ukázka z nové aplikace Historické mapy z Ústí nad Labem
Share
Share