GISportal
Jedeme i díky Vám

Metadatový profil ČR ve verzi 1.2

Pro neschválení profilu v KOVIN  (KOordinační Výbor pro INSPIRE) se po roce vrací národní metadatový profil z dílny CENIA resp. jeho Technické Pracovní Skupiny pro metadata a katalogové služby v dokonalejší verzi 1.2. Dokument je pro přečtení možné stáhnout ze stránek České Asociace pro Geoinformace. V případě dotazů a připomínek můžete psát na uvedený kontakt.  Myslíte, že je současná podoba Profilu dostatečně srozumitelná, použitelná a umožní, aby bylo možné garantovaná geodata našli a dovedli plně využívat?

via: CAGI

Share
Share