GISportal
Jedeme i díky Vám

Minulý týden proběhl čtvrtý ročník konference Mapy jsou pro každého! (TZ)

Mapy jsou pro každého jsou koktejlem postaveným na solidním odborném základě, dochuceným zajímavými a popularizačními prezentacemi, podávaným dohromady s přátelským společenským večerem. A samozřejmě, konferenční koktejl se neobejde bez podmanivé přírody Ždárských vrchů obklopující místo konference, Hotel Svratka. Výsledkem jsou dva dny, ve kterých se míchá expertíza, novinky a relaxace.

Co se děje na hraně technologického pokroku v mapování představili Vladimírek Plšek a Tomáš Orlík ve svých prezentacích, ve kterých představili technologii trojrozměrného mapování a jejího využití pro rozmanité rozhodování. Potřebujete mít přehled o aktuální struktuře rozsáhlého povrchového dolu pro zajištění bezpečnosti pracovníků? Chcete si promítnout, jaký dopad bude mít novostavba na okolní stabilizovanou zástavbu? Trojrozměrné mapování je tu přesně pro tyto a mnohé další situace.

Kontext GISové reality představuje i legislativa. Co vlastně přináší GDPR a jak ve firmě standard implementovat přijel představit Miroslav Rychtařík z Úřadu vlády ČR skrze desatero pro správce osobních údajů. Jak v současnosti přistupuje Úřad vlády ČR k uplatnění konceptu Smart City v českých městech a regionech představil Ivo Zdráhal a vzbudil tak živou diskusi ukazující na potřebu přemostění perspektiv samospráv, vlády a samotných dodavatelů chytrých řešení.

Že mapování není pouze praktická záležitost, ale představuje i myšlenkovou výzvu, připomněli hned dva prezentující. Petr Daněk z Masarykovy univerzity poukázal na mocenské asymetrie související s mapováním a využití různých technologií s tím, že mapa jako zobrazení světa reflektuje také povahu sociálního uspořádání a vztahů mezi skupinami lidí. Jan Ptáček potom ukázal, jaké výzvy představuje zanášení do map politicky sporných území.

Během konference se dostalo i na řešení mobility městského obyvatelstva. O nízké obsazenosti osobních automobilů a možnostech carpoolingu, tedy pravidelné spolujízdy lidí na jedno pracoviště hovořil Michal Šindelář. O rozsáhlých možnostech jak skrze vysokou penetraci chytrých telefonů vylepšit možnosti nemotorové a městské hromadné dopravy mluvil Pavol Žilecký, zástupce firmy provozující a tvořící aplikaci UrbanCyclers. Co to znamená kopcovité město a jak identifikovat městské oblasti s nejlepším geografickým potenciálem pro rozvoj cyklodopravy představil Marek Lahoda.

Během konference dále zaznělo několik příspěvků ukazující konkrétní řešení, ať už mapování plynárenské infrastruktury a řešení komunikace se zákazníky, tvorbu tradičního tematického atlasu pro Jihomoravský kraj anebo obecně aktuální stav využití GISové technologie v rámci samosprávy.

Jak na základě prostorových informací, map a dat efektivně a zodpovědně rozhodovat? V jaké podobě potřebujeme informace pro bezpečná a udržitelná rozhodnutí? Jak inovovat, hledat a realizovat šetrná a kvalitní řešení? Jak podpořit spolupráci a nalézt hodnoty, které jsou společné pro státní správu, komerční i neziskový sektor? To jsou otázky, na které další ročník konference Mapy jsou pro každého přinese nové odpovědi.

Share
Share