GISportal
Jedeme i díky Vám

Miroslav Vlašaný, autor oceněné Mapy roku 2010 – rozhovor

S jakou prací jste získal ocenění Mapa roku 2010?
Jedná se o interaktivní plán dopravy MHD České Budějovice (kategorie Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu – pozn. redakce)

Jak dlouho jste na tvorbě Plánů dopravy pracoval?
Plány dopravy vytváříme (firma SmartGIS – pozn. redakce) asi od roku 2006. Realizace interaktivní mapy Českých Budějovic si vyžádala přibližně měsíc práce.

Plán dopravy České Budějovice

Ve kterých městech jsou v současné době Plány dopravy dostupné a co plánujete do budoucna?
Interaktivní plány dopravy (IPD) jsou v těchto městech: Aš, Blansko, Brno, Břeclav, České Budějovice, Havířov, Hodonín, Kyjov, Opava, Ostrava, Ostrov nad Ohří, Praha, Prostějov, Vyškov a Znojmo. Nutno dodat, že jsou dvě verze plánů – IPD1 a IPD2, a proto nemá každé město stejnou funkcionalitu a způsob zpracování. Do budoucna plánujeme zjednodušení uživatelského prostředí aplikace a nové aktualizační služby pro naše zákazníky a uživatele.

Setkal jste se s negativními ohlasy na Vaši práci? S jakými?
Negativní ohlasy samozřejmě čas od času jsou, ale většinou jde o připomínky ohledně spuštění map. Mapy vyžadují flash plugin, který někteří uživatelé nemají nainstalovaný a z nějakého důvodu se jim to ani nedaří. Tento „problém“ ale chceme změnit a věřím, že se nám to velice brzy podaří.

Miroslav Vlašany (vpravo) a Milan Jindáček (oba SmartGIS)

Jaký je podle Vás potenciál české webové kartografie?
Pokud můžu říct, myslím si, že česká kartografie má obecně velký potenciál, protože její základ, ze kterého vzniká, je výborný. Uvidíme, jak se bude dál vyvíjet webová kartografie po implementaci směrnice INSPIRE. Zda dojde k očekávanému zkvalitnění výstupů a interoperabilitě. Rozhodně bychom se měli snažit vytvářet lepší a kvalitnější práce než některá mapová díla pro velké celky a dělaná narychlo. Dokážu si představit, že v budoucnu bude na internetu dostupná jakákoliv mapa, co je dnes v papírové formě a v terénu už nebudeme chodit tak často s papírovou mapou, ale s mobilem.

Které webové kartografické dílo se Vám nejvíce libí?
Určitě se mi líbí zpracování Nahlížení do katastru nemovitostí od ČÚZK, které prošlo modernizací a také musím zmínit Národní geoportál INSPIRE, který je sice ve vývoji, ale očekávám od něj mnoho možností.

Share
Share