GISportal
Jedeme i díky Vám

Mobilná aplikácia ArcGIS Earth je k dispozícii na iOS a Android

Tím ArcGIS Earth s potešením oznámil, že mobilná aplikácia „ArcGIS Earth“ je dostupná na stiahnutie cez Google Play a App Store.

Mobilná aplikácia „ArcGIS Earth“ zahŕňa tri metódy na pridávanie údajov: (1) pridávanie údajov z obsahu portálu, (2) pridávanie lokálnych súborov, (3) pridávanie údajov cez Url.

Aplikácia umožňuje:

  • prehliadať mapy v online/offline režime,
  • pridávať webové scény, mapové služby, obrazové služby a pod.,
  • podporu súborov KML a KMZ,
  • zhromaždenie údajov o polohe, ich editáciu a zdieľanie.
  • tvorbu interaktívny prehliadok s využitím fotiek.
Vizualizácia 2D/3D máp v aplikácii ArcGIS Earth (Obr. je zo stránky: https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-earth/3d-gis/arcgis-earth-mobile-1-0-is-released/).

Pre viac informácií o aplikácii odkazujeme čitateľov na túto stránku.

Share
Share