GISportal
Jedeme i díky Vám

Na IPR Praha putuje mezinárodní cena za práci s geografickými daty (TZ)

Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) získal ocenění Special Achievement in GIS 2017 (SAG 2017). Cenu uděluje společnost ESRI, největší světový dodavatel softwaru pro práci s prostorovými daty. IPR uspěl v konkurenci 300.000 dalších uživatelů.

„Ocenění SAG představuje skvělou příležitost, jak ukázat to nejlepší z vynikajících výsledků našich uživatelů,“ říká Jack Dangermond, zakladatel a ředitel ESRI. „Ocenění udělujeme organizacím, které používají technologie prostorových analýz, aby změnily svět k lepšímu.“ IPR získal ocenění za inovativní aplikaci technologií, sbírání dat, vizualizaci prostorových informací a průkopnickou práci s GIS (geografický informační systém) na poli městského plánování. „Jsem na úspěch našeho datového týmu velice hrdý. Dokazuje to, že naše dlouhodobá snaha o inovativní práci s geografickými podklady a městskými daty má vysokou úroveň,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

cena

Zástupci IPR Praha převzali cenu na konferenci ESRI v kalifornském San Diegu. Konference se účastní tisíce uživatelů GIS (geografický informační systém) z celého světa. Cena je každoročně udělována několika desítkám projektů z různých zemí. Kromě zmínění ceny zaznamenal IPR Praha ještě jeden významný úspěch na poli práce s geografickými daty: příklady datových projektů institutu se objevily v letošní (každoročně vydávané) publikaci ESRI Map Book, vyzdvihující zajímavé mapy a projekty z celého světa.

IPR Praha ocenění získal za digitální podobu Metropolitního plánu. Praha dlouhodobě rozvíjí rozsáhlý geografický informační systém, který se stal základem pro územní plánování hlavního města, ale i řadu dalších agend. Právě tento systém umožnil, aby Metropolitní plán nebyl jen „papírovým“ územním plánem. Zatímco většina plánů se dnes skládá z výkresů a textové části, Metropolitní plán je digitální systém provázaných dat. To přináší řadu možností, které obvyklé „papírové“ plány nemají. Metropolitní plán má o každé části území mnohem větší množství informací, které může průběžně vyhodnocovat a na jejich základě stanovovat nejvhodnější formu regulace. Systém umožňuje i získávat okamžitou zpětnou vazbu, jaké souvislosti by měl jakýkoli zásah do územního plánu – tedy kupříkladu jak by navýšení povoleného počtu pater ovlivnilo danou lokalitu.

V neposlední řadě je však digitální podoba Metropolitního plánu skvělým východiskem pro tvorbu nejrůznějších aplikací. Územní plán by se tak díky uživatelsky příjemnému rozhraní mohl stát přístupnějším a veřejnosti srozumitelnějším dokumentem. Pro více informací o tom, jak IPR Praha pracuje s geografickými daty, můžete navštívit www.geoportalpraha.cz, Metropolitní plán si můžete prohlížet na plan.iprpraha.cz.

2407_7475_mpp1

 

Share
Share