GISportal
Jedeme i díky Vám

Nabídka studentské stáže v ARCDATA Praha

ARCDATA PRAHA nabízí studentům vysokých škol možnost absolvování odborných stáží se zaměřením na problematiku GIS.

Stážista bude mít možnost podílet se například na následujících činnostech:

 • příprava ukázek GIS funkcionality pro potenciální zákazníky,
 • výroba programových modulů v rámci aktuálních projektů,
 • testování funkcionality nově uvedeného SW,
  apod.

Od uchazeče o stáž očekáváme motivační dopis, ve kterém uvede mimo jiné svou představu o cílech stáže.

Požadujeme přehled v následujících oblastech GIS

 • Možnosti moderního GIS
  • Webová infrastruktura
  • Server GIS (backend)
  • Klientská prostředí (frontend)
 • Základní funkcionalita GIS – k čemu je GIS principiálně používán, jaké úlohy řeší
  • Sběr dat
  • Analýza dat
  • Prezentace výstupů
  • Sdílení dat
 • Základní přehled v mapových službách a datových zdrojích v ČR
 • Optimalizace mapových aplikací        
  • Podkladové mapy
  • Rastrová data
  • Operační vrstvy
  • Zobrazení popisků
  • Víceměřítkové mapy
 • Vývoj aplikací

Přehled v následujících oblastech informatiky je výhodou

 • Programování
  • Principy programování
  • Znalost objektového programování
  • Znalost funkcionálního programování
 • Znalost počítačové grafiky
 • Databáze
  • Principy fungování relační databáze
  • Návrh logického datového modelu (ERM)
  • Fyzický design databáze
 • Architektura softwarových systémů
Share
Share