GISportal
Jedeme i díky Vám

Národní konference o INSPIRE – poslední volná místa

CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Slovenská agentúra životného prostredia pořádají ve dnech 25. a 26. 11. 2014 ve Vzdělávacím a informačním centru Floret v Průhonicích již 3. ročník česko-slovenské konference o INSPIRE Inspirujme se… hodnocením. V České republice se jedná celkem o 7. ročník konference národní. Více informací naleznete na oficiálních stránkách konference.

Vnímáte INSPIRE jako významný milník? Rozdělujete svoje pracovní zkušenosti na dobu „před INSPIRE“ a „s INSPIRE“? Myslíte si, že se někdy na této konferenci budeme bavit i o době „po INSPIRE“? Máte díky INSPIRE novou práci? Otevřely se vám nebo vaší firmě díky INSPIRE nové možnosti? Jak posledních 7 let hodnotíte? My jsme například vyhodnotili jako velmi užitečné uspořádat druhý den konference seminář „Národní geoportál INSPIRE pro povinné poskytovatele“ a pozvat na něj zadarmo všechny, kteří se s geoportálem perou a hodnotí jeho funkce jako zbytečné nebo příliš složité. Národní geoportál INSPIRE se vám, poskytovatelům dat, snaží vyjít vstříc a některé vaše povinnosti vůči INSPIRE usnadnit. V závěru semináře budou představeny také některé výstupy projektu eENVplus, ve kterém hrají hlavní roli právě data, metadata a služby harmonizované podle INSPIRE. Prohlédněte si program konference.

Pro podporu maximálního možného počtu účastníků jsou letos nastaveny minimální registrační poplatky, od 500,- na osobu na celý program konference včetně vstupu na společenský večer.

Registraci na konferenci naleznete zde: http://www.inspirujmese.cz/content/registrace.

Registrace zdarma pro účast na semináři o národním geoportálu INSPIRE je jako jedna z variant „vložného“ v registračních poplatcích.

Upozorňujeme, že on-line registrace bude ukončena 23. 11. 2014!

Share
Share