GISportal
Jedeme i díky Vám

Nech(ce)te se sledovat?

Zhruba před dvěma týdny byla na konferenci Where 2.0 přednesena informace o tom, jak Apple sleduje polohu uživatelů iPhone nebo iPad 3G (diskuze zde). Tuto informaci postupně přebrala světová média (včetně těch českých, články např. na Lupa.cz, iPhonemania.cz) a své tiskové prohlášení byl nucen vydat i Apple (v češtině k prohlédnutí zde). Ve stručnosti je zde zmíněno, že data, která jsou přes iTunes odesílána při každé záloze telefonu jsou anonymizována a neslouží ke sledování aktivity přístrojů, ale jsou určena zejména jako nástroj pro sběr informací o síti (wi-fi access points. využití vysílačů mobilních sítí, apod.). Navíc jsou většinou vztažena k buňkám mobilní sítě, takže jejich přesnost je také diskutabilní. Důležitým faktem ovšem je, že sběr dat probíhá bez vědomí uživatele, a to i v případě, že je vypnuta služba zjišťování polohy a tato chyba by měla být odstraněna v nejbližší aktualizaci iOS (která byla vydána 4. 5. 2011).

Datový soubor obsahuje informace o (přibližné) zeměpisné poloze a také informaci o čase, kdy byl záznam pořízen. Vzhledem k tomu, že soubor s těmito informacemi (tzv. mezipaměť s názvem consolidated.db) je uložen přímo v přístroji a není šifrován (ačkoli je chráněn), tak je možné ho pomocí několika nástrojů zobrazit na mapovém podkladu. Prvním z nich byl iPhoneTracker (pro MAC) přímo od Pete Wardena a Alasdair Allana, kteří se zprávou o sledování polohy přišli. Stáhnout si nástroj i popis práce s ním a podívat se na některé příklady je možné z jejich webových stránek. Pro operační systémy Windows je použitelný např. iOSTracker.Net.

Oxford to Cambridge and then London from Alasdair Allan on Vimeo.

S vizualizací dat o poloze souvisí také dvě zajímavé výzkumné aktivity. Tou první je OpenPaths, jejíž iniciátorem je The New York Times Company Research and Development Lab. Jde o otevřenou komunitu, jejímž cílem je umožnit majitelům iOS zařízení zobrazení polohových dat z jejich přístrojů a také animace těchto dat na základě časových značek. Tím, že použijete právě OpenPaths ovšem souhlasíte s uložením svých dat v anonymizované databázi spolu s daty ostatních uživatelů. Dle vyjádření na stránkách OpenPaths bude možné tuto databázi na vyžádání získat pro rozličné projekty a účely (veřejné, soukromé, akademické a výzkumné, vládní, umělecké, …) s tím, že za získaná data bude vyžadována nějaká protislužba (např. vizualizace dat, zveřejnění výsledků projektu).

Druhou aktivitou je iniciativa crowdflow.net. Jejím cílem není ani tak analýza pohybu osob, jako spíše vytvoření otevřené celosvětové databáze wi-fi sítí a buněk mobilních sítí (pod licencí OpenDataCommons) a tu následně vizualizovat. Stejně jako OpenPaths i crowdflow.net spoléhá na dobrovolné darování logů z telefonů a tabletů, takže svůj log můžete darovat bez nutnosti registrace i vy. Nejvíce logů bylo dosud darováno z Německa (odkud crowdflow.net vzešla) a USA. Nedávno založená databáze stojící na sedmi stovkách logů obsahovala údaje o poloze 2,1 mil. buněk telefonní sítě a 24 mil. wi-fi přístupových bodech.

Pokud chcete přispět svou troškou do mlýna, tak neváhejte a pospěšte si. S novou aktualizací iOS 4.3.3 už to tak jednoduché nebude. Uživatelé chytrých telefonů na platformě Android také nemusí truchlit, protože jak je známo i Google si o nich sbírá data, ale uživatelé se k nim tak lehce nedostanou.

Share
Share