GISportal
Jedeme i díky Vám

Nominace na Mapu roku 2016

Česká kartografická společnost v letošním roce uspořádala 19. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise zhodnotila přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2016 a určila nominace a vítěze v jednotlivých kategoriích. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a udělení titulů MAPA ROKU 2016 proběhne ve čtvrtek 11. května 2017 od 13 hodin v Literárním sídle Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v rámci
veletrhu Svět knihy.

O titul Mapa roku 2016 bojovalo celkem 111 produktů, které do soutěže přihlásilo 22 producentů z celé České republiky. Počet přihlášených produktů dle kategorií:

 • Atlasy, soubory a edice map 19
 • Samostatná kartografická díla 69
 • Kartografická díla pro školy 6
 • Kartografické výsledky studentských kvalifikačních prací 10
 • Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu 7

 

 • V kategorii Atlasy, soubory a edice map byla nominována díla:
  • Atlas životního prostředí v Libereckém kraji
   Liberecký kraj
  • České, moravské a slovenské hory — sada 3D pohlednic
   Kartografie HP
  • Edice map v měřítku 1 : 15 000
   Nakladatelství ROSY
  • Edice M.A.P.S. Num. 6, 7 — Topografické ortofotomapy
   Univerzita Palackého v Olomouci
  • Edice tematických map Česka v měřítku 1 : 500 000
   Kartografie PRAHA
 • V kategorii Samostatná kartografická díla:
  • Nitriansky kraj cyklomapa 1 : 100 000
   SHOCart
  • Tipy na cyklovýlety 2017 — kalendář
   SHOCart
  • CHKO Brdy 1 : 25 000
   Geodézie On Line
  • Papírové modely starých glóbů – Hvězdný glóbus Isaac Habrecht II.
   Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
  • Krkonoše 1 : 50 000
   TRASA
 • V kategorii Kartografická díla pro školy:
  • Vlastivědné mapy pro 1. stupeň základních škol
   Kartografie PRAHA
  • Česká republika – školní atlas, interaktivní verze Flexibooks
   Kartografie PRAHA
 • V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu:
  • Virtuální sbírka starých glóbů
   Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
  • Česká republika – školní atlas, interaktivní verze Flexibooks
   Kartografie PRAHA
 • V kategorii Kartografické výsledky studentských prací:
  • Tvorba animace bitvy ze starých mapových podkladu v prostředí GIS
   Jakub Báča, Univerzita Karlova
  • Rekonstrukce zaniklé vesnice s využitím reálných 3D modelů
   Lucie Králová, Univerzita Palackého v Olomouci
  • Tvorba barevných stupnic podle stylu map
   Andrea Hohnová, Univerzita Palackého v Olomouci
  • Automatizace tvorby hodnotových měřítek kartodiagramů v prostředí ArcGIS for Desktop
   Radka Nováková, Univerzita Palackého v Olomouci
  • Tematické mapy v autostereoskopickém provedení
   Tomáš Králík, Univerzita Palackého v Olomouci

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2016 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích dvě zvláštní ocenění. Tato ocenění jsou udělena mimo nominace. Ještě jednou si Vás dovolujeme srdečně pozvat na předání ocenění Mapa roku 2016, které proběhne ve čtvrtek 11. května 2017 od 13 hodin v Literárním sídle na Výstavišti Praha v rámci veletrhu Svět knihy.

Share
Share