GISportal
Jedeme i díky Vám

Nová GIS skripta ke stažení (ve slovenštině)

Dávame do pozornosti nový vysokoškolský učebný text s názvom Geografické informačné systémy – Tvorba vybraných tematických máp od autoriek RNDr. Jana Vojteková, PhD. (Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre) a RNDr. Michaela Žoncová, PhD. (Katedra geografie a geológie FPV UMB v Banskej Bystrici). Skriptá, ktoré obsahujú aj 22 videomanuálov, 11 manuálov s postupmi krok za krokom a podkladové GIS vrstvy si môžete stiahnuť na webstránke našej katedry v časti Publikácie
 
Dodatek GISportalu: Je jen škoda, že skripta jsou stavěna na ArcGIS 10.x, když je dneska trend už spíše přecházet na ArcGIS Pro, či QGIS, ale i tak super počin, hlavně doplňující videa se mohou hodit.  
Share
Share