GISportal
Jedeme i díky Vám

Nová mapová aplikace územně analytických podkladů (TZ)

Společnost T-MAPY spol. s r.o. připravila novou mapovou aplikaci Územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností (ÚAP ORP) Moravskoslezského kraje. Aplikace, kterou tvoří dva mapové projekty – mapový projekt pro zobrazení bezešvé mapy ÚAP ORP a pro zobrazení výkresů jednotlivých obcí, zpřístupňuje grafické i textové části ÚAP obcí daného regionu. V mapových projektech si uživatelé mohou prohlédnout výkresy hodnot, přírodních limitů, technických limitů, záměrů a problémový výkres. Kromě základních funkcí (zvětšení, zmenšení mapy, posun, měření a podobně) umožňuje aplikace zobrazování textových částí ÚAP, legendy ÚAP a přepínání mezi jednotlivými projekty.

V rámci tohoto projektu byl využit nový formát pro správu rastrových dat: Mosaic Dataset (firmy Esri). Tento formát dynamicky generuje mozaiky (včetně ořezů a maskování) souborově uložených rastrových dat v různých formátech a souřadnicových systémech. Významným způsobem tak usnadňuje správu velkého objemu rastrových dat.

Aplikaci si můžete sami vyzkoušet zde.

Share
Share