GISportal
Jedeme i díky Vám

Nová publikace z oblasti socioekonomické geografie

Nová publikace Atlasu sociálně prostorové diferenciace České republiky je velkoformátová česko-anglická publikace, která přináší na 37 tematických mapách řadu sociálních, ekonomických i environmentálních charakteristik 6500 obcí České republiky.

Atlas je určen širokému spektru uživatelů, počínaje institucemi veřejné správy, přes vzdělávací zařízení až po zájemce z řad odborné a laické veřejnosti:

■ je koncipován jako soubor 13 vzájemně provázaných kapitol, které společ- ně mapují proměny sociálně prostorové struktury 6500 obcí v transformačním období po roce 1989;

■ podchycuje procesy, které se nejvýznamnějším způsobem podílejí na nové sociálně prostorové diferenciaci a významně ovlivňují kvalitu života obyvatelstva ve městech a obcích České republiky;

■ jeho jednotlivé kapitoly jsou vnitřně členěny do několika mapových listů s krátkým analytickým textem podávajícím základní informace o sledovaném jevu;

■ je výsledkem rozsáhlého výzkumu nejen tradičních témat, jako například míry nezaměstnanosti, věkové struktury obyvatelstva nebo dojížďky za prací, ale na jeho mapách lze sledovat i jevy, které doposud nebyly detailně zpracovány – rozpočty obcí, sociální dávky, vybavenost lékařskými službami nebo nárůst komerční a rezidenční suburbanizace.

 

Share
Share