GISportal
Jedeme i díky Vám

Nové webové stránky Českého statistického úřadu [ТZ]

Český statistický úřad spustil 21. prosince 2011 své internetové stránky www.czso.cz v novém designu. Cílem je nabídnout uživatelům statistických dat co nejlepší orientaci na webu a rychlý přístup k žádaným informacím. Nový vzhled velmi úzce souvisí se změnou loga a celého vizuálního stylu ČSÚ a vychází také z dlouhodobých sledování návštěvnosti stránek i anket uživatelské spokojenosti.

Nové logo
Na první pohled patrnou změnou internetové prezentace je i nové logo ČSÚ. Jeho autorem je Jiří Toman, vítěz anonymní veřejné soutěže, která proběhla v září 2011. „Nosným motivem loga je symbol sloupcového grafu, který zrcadlí samotný název instituce. Rozšíření motivu pruhů v různých aplikacích značky připomíná graf s plusovými i minusovými hodnotami, který v kombinaci s fotografiemi, texty a dalšími grafickými prvky pokaždé zdůrazňuje poslání úřadu,“ říká člen hodnotící komise a tiskový mluvčí Unie grafického designu Filip Blažek. Nové logo se bude v průběhu příštího roku objevovat na všech výstupech úřadu. Z loga vychází také nová barevnost celých internetových stránek.

Změny na webu 
Nedochází však jen ke změně designu webu, upravena a zjednodušena byla především struktura uspořádání informací.

Nový web zohledňuje připomínky a náměty uživatelů, takže došlo k jeho značnému zjednodušení. Nejdůležitějším prvkem úvodní stránky je vodorovné hlavní navigační menu, které obsahuje šest základních sekcí: Statistiky; Vydáváme; Databáze, registry; Klasifikace, číselníky; Sběr dat; O ČSÚ.

První tři zmíněné kapitoly jsou zaměřeny zejména na prezentování statistických dat. Kapitola Statistiky je přehledem 33 základních témat. V každém z nich uživatelé najdou jak data, tak metodiku nebo analýzy. Sekce Vydáváme nabízí informace o všech výstupech ČSÚ v různých tříděních, obsahuje odkazy na všechny datové publikace, rychlé informace, časové řady, analýzy apod., včetně jejich archivů. Databáze, registry jsou vstupním místem do všech databází spravovaných ČSÚ jako například Veřejná databáze, Registr ekonomických subjektů, Registr sčítacích obvodů a budov nebo Databáze zahraničního obchodu. Přes Klasifikace, číselníky se uživatelé dostanou nejen ke všem klasifikacím a číselníkům (jak vyplývá z názvu), ale zejména k databázi metainformací. Významnou roli hraje Sběr dat, kde je k dispozici vše potřebné pro podniky, ale také pro domácnosti, které jsou respondenty statistických zjišťování.

V sekci O ČSÚ se mimo jiné nacházejí informace o činnosti úřadu a jeho struktuře, o veřejných zakázkách či informace pro média.

Na významné akce úřadu upozorňuje animovaná prezentace na úvodní straně, aktuální statistické údaje a informace nabízí rubrika Aktuality. Novinkou webové prezentace na stránkách nižší úrovně je kontextové menu v pravé části stránky, jež poskytuje uživateli další s tématem související informace.

Nově provedené úpravy webu ČSÚ jsou úvodní fází změn, v příštím roce dojde k redesignu také na internetových stránkách krajských správ ČSÚ.

Nový web ČSÚ

Kontaktní osoba:
Ing. Tomáš Chrámecký
Odbor vnější komunikace ČSÚ
Tel.: 274 054 765
GSM: 737 280 892
E-mail: tomas.chramecky@czso.cz

via: ČSÚ

Share
Share