GISportal
Jedeme i díky Vám

Aktualizace: Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty (Seminář CAGI)Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty (Seminář CAGI)

Aktualizace: Stále je dost volných míst, přihlašte se!

Česká asociace pro geoinformace (CAGI) Vás srdečně zve k účasti na odborném semináři Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty, který se uskuteční na Novotného lávce v Praze v termínu 21. 2. 2014. Seminář je určen pro uživatele dat a služeb ISKN a navazuje na semináře ČSGK, které jsou orientované především na změny v legislativě a metodice vedení katastrálního operátu.

Program semináře:

 • 08:30 – 09:30 Registrace, Novotného lávka 5, sál č. 217
 •  09:30 – 10:00 Nový KZ a jeho dopady do datových struktur ISKN – Šandová Helena (ČÚZK)
 •  10:00 – 10:30 Změny ve výměnném formátu – Kokeš Petr (ČÚZK)
 •  10:30 – 11:00 Oznamovací služba a úpravy DP – Apeltauerová Jana (ČÚZK)
 •  11:00 – 11:15 Káva
 •  11:15 – 11:45 Změny ve webových službách DP – Bílek Jan (ČÚZK)
 •  11:45 – 12:15 ÚKM, její vedení v ISKN, poskytování údajů ÚKM – Kmínek Jan (ČÚZK)
 •  12:15 – 13:15 Oběd
 •  13:15 – 13:45 Přehled poskytovaných dat a služeb, změny, legislativa – Poláček Jiří (ČÚZK)
 •  13:45 – 14:15 Nové INSPIRE služby – Souček Petr (ČÚZK)
 •  14:15 – 14:30 Diskuze, zakončení semináře

DŮLEŽITÁ DATA

 • 20. 12. 2013 Mezní termín pro přihlášení za zvýhodněné vložné
 • 14. 02. 2014 Konec přihlašování na seminář
 • 21. 02. 2014 Konání semináře Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty

Česká asociace pro geoinformace (CAGI) Vás srdečně zve k účasti na odborném semináři Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty, který se uskuteční na Novotného lávce v Praze v termínu 21. 2. 2014. Seminář je určen pro uživatele dat a služeb ISKN a navazuje na semináře ČSGK, které jsou orientované především na změny v legislativě a metodice vedení katastrálního operátu.

Program semináře:

 • 08:30 – 09:30 Registrace, Novotného lávka 5, sál č. 217
 •  09:30 – 10:00 Nový KZ a jeho dopady do datových struktur ISKN – Šandová Helena (ČÚZK)
 •  10:00 – 10:30 Změny ve výměnném formátu – Kokeš Petr (ČÚZK)
 •  10:30 – 11:00 Oznamovací služba a úpravy DP – Apeltauerová Jana (ČÚZK)
 •  11:00 – 11:15 Káva
 •  11:15 – 11:45 Změny ve webových službách DP – Bílek Jan (ČÚZK)
 •  11:45 – 12:15 ÚKM, její vedení v ISKN, poskytování údajů ÚKM – Kmínek Jan (ČÚZK)
 •  12:15 – 13:15 Oběd
 •  13:15 – 13:45 Přehled poskytovaných dat a služeb, změny, legislativa – Poláček Jiří (ČÚZK)
 •  13:45 – 14:15 Nové INSPIRE služby – Souček Petr (ČÚZK)
 •  14:15 – 14:30 Diskuze, zakončení semináře

DŮLEŽITÁ DATA

 • 20. 12. 2013 Mezní termín pro přihlášení za zvýhodněné vložné
 • 14. 02. 2014 Konec přihlašování na seminář
 • 21. 02. 2014 Konání semináře Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty

Share
Share