GISportal
Jedeme i díky Vám

Nový obor navazujícího magisterského studia „modelování v environmentální geografii“!

Na Katedře fyzické geografie a geoekologie Ostravské Univerzity se podařilo úspěšně akreditovat nový obor NMgr. studia, který navazuje na všechny geograficky a geoinformaticky zaměřené bakalářské obory. Cílem oboru je vytvořit profil absolventa, který bude mít průřezové znalosti geoinformatiky a geografie a bude reflektovat aktuální vývoj v obou oborech se zaměřením na počítačové modelování přírodních procesů (např. ochrana před povodněmi, protierozní ochrana, hodnocení přírodních rizik apod.) Přijímací řízení pro akademický rok 2013/14 bude vyhlášeno a proběhne již během prázdnin – sledujte web KFG a PřF OU. Bližší info pro zájemce na emailu martin.adamec@osu.cz.

Share
Share