GISportal
Jedeme i díky Vám

Nový rozcestník ke geodatům – EuroGeoInfo.eu

Prvního července 2011 byl spuštěn nový portál, sloužící jako rozcestník vedoucí ke geodatům všech evropských zemí. Za jeho vznikem stojí mezinárodní nezisková organizace EuroGeographics. Tato organizace má 56 členů ze 44 zemí a ročně investuje více než 1,5 miliardy do vývoje geoinformačních informací. Díky novému rozcestníku můžeme jednoduše získat informace o Národních prostorových infrastrukturách jednotlivých států Evropy.

Na portálu EuroGeoInfo.eu najdeme přehledovou mapku, zobrazující geodata čtyř produktů organizace EuroGeographics, které obsahují bezešvá prostorová data pro území Evropy. Prvním z těchto produktů je EuroDEM. Ten obsahuje výšková data 27 států Evropy v gridu o velikosti buňky 2 úhlové vteřiny (na rovníku asi 60 metrů). Výšková přesnost tohoto gridu se pohybuje mezi 8 a 10 metry.  Dále se jedná o produkty EuroGlobalMap (1:1 mil.),  EuroRegionalMap (1:200 tis.) a EuroBoundaryMap (1:100 tis.).

První záložka portálu je nazvána  National spatial data infrastructures (Národní prostorové infrastruktury) a pomocí ní jednoduše získáme odkazy na geoportály jednotlivých evropských zemí. Ne všechny státy ovšem takový geoportál vlastní. I tak ale získáme alespoň informace o národní organizaci začleněné do EuroGeographics (většinou katastrální úřad) a o jejích aktivitách.

EuroGeoInfoVelice zajímavá je druhá záložka, obsahující Národní produkty a služby. Po kliknutí do mapy na vybraný stát získáme odkazy například na katastrální, satelitní, historické, námořní a další mapy. Dále jsou zde obsaženy například informace o adresách, korekčních datech pro GPS atd.

National products

Pokud tedy budete shánět informace o geodatech dostupných v některé z evropských zemí, měly by Vaše první kroky vést na adresu EuroGeoInfo.eu.

Share
Share