GISportal
Jedeme i díky Vám

Nový termín pro zaslání abstraktů na GIS Ostrava 2014!

Nový termín pro zaslání abstraktů je 4. října 2013. Sympozium GIS Ostrava 2014, které je rozděleno do dvou paralelních konferencí – Geoinformatika v pohybu a Geinformatics for Intelligent Transportation, se uskuteční 27. – 29. 1. 2014 v prostorách Nové auly VŠB – TU Ostrava. Příspěvek můžete zaregistrovat na webu konference. Na téže stránce jsou k dispozici pokyny pro psaní příspěvků, šablona pro formátování příspěvků a autorské prohlášení.

Share
Share