GISportal
Jedeme i díky Vám

Objevte svět open source GIS s kurzy od GISMentors (PR)

Zveme vás na kurzy open source GIS nástrojů, které pod značkou GISMentors pořádáme již 10. rokem. Jsme tým vývojářů a pokročilých uživatelů, kteří se snaží propagovat a šířit open source GIS v Česku i na Slovensku. Nabízíme pravidelné jednodenní kurzy pro veřejnost i firemní školení s programem upraveným na míru zákazníka, a to prezenční i online formou. Naše výukové materiály jsou veřejně dostupné pod otevřenou licencí a jejich údržba a rozšiřování jsou financovány z výnosů z našich školení. Více informací naleznete na webových stránkách: https://gismentors.cz/ nebo nás kontaktujte na emailové adrese: info@gismentors.cz.

Na letošní jaro jsme pro veřejnost, kromě tradičně nejžádanějších kurzů QGIS pro začátečníky a pro pokročilé, připravili následující speciality.

Kurz GeoPython – začátečník je určen zájemcům se základní znalostí jazyka Python a problematiky GIS a shrnuje přehled GIS nástrojů a knihoven pro jazyk Python. Praktická část je zaměřena na práci s vektorovými daty pomocí knihovny Fiona a rastrovými daty pomocí knihovny RasterIO. Následují prostorové analýzy s knihovnou Shapely a ukázka knihovny NumPy. Dále je zmíněna práce s webovými službami OGC pomocí knihovny OWSlib.

V kurzu GeoServer – začátečník vás naučíme publikovat prostorová data s využitím Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS), Web Coverage Service (WCS) a Web Map Tile Service (WMTS). Naučíme vás tedy zpřístupnit prostorová data jak vektorového tak rastrového charakteru a to včetně optimalizace s využitím dlaždic a kešování map.

Novinkou je kurz zaměřený na knihovnu GDAL, který jsme nazvali GIS bez GISu. Je určený pro uživatele, kteří tuší, že pro zpracování vektorových či rastrových dat, není nutné startovat velký desktopový nástroj. Stačí doslova pár příkazů a dějí se věci. Ukážeme si mimo jiné jak si zobrazit metadata, statistiky, konverzi mezi formáty a souřadnicovými systémy, dotazování pomocí prostorových a atributových filtrů, tvorbu stínovaného reliéfu, výpočet NDVI indexů a další kouzla. To celé bez spuštěného desktopu. Nabyté znalosti vám pomohou například při automatizaci zpracování velkých datových souborů.

Termíny aktuálně vypsaných kurzů a přihlášky na ně naleznete na: https://kurzy.gismentors.cz.

Veřejné kurzy jsou jednodenní a konají se prezenční formou od 9h do 18h na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Cena kurzů při včasné registraci je 6 500 Kč, pro studenty prezenčního studia 2 000 Kč, po dohodě poskytujeme slevy i pro samoplátce a neziskový sektor. 

Share
Share