GISportal
Jedeme i díky Vám

Ocenění nejlepších prací v rámci soutěže dětské kresby Barbary Petchenik (TZ)

Cena Barbary Petchenik byla založena Mezinárodní kartografickou asociací ICA v roce 1993 jako památka na Barbaru Petchenik, bývalou viceprezidentku ICA a kartografku, která se po celý život zabývala mapami ve vztahu k dětem. Cílem Ceny je zlepšit tvůrčí představivost dětí o světě. Cena je udělována každé 2 roky na konferenci ICA jejími nejvyššími zástupci vždy alespoň jedné práci z každého kontinentu se zvláštním důrazem na věk zúčastněných dětí. Oceněné práce jsou navrženy k prezentaci UNICEF na pohlednicích.

Cílem soutěže je rozvinout tvůrčí vyjadřovaní dětí o světě pro zlepšení jejich grafického uvědomění a prohloubit jejich hlubšího vnímání o životním prostředí. ICA využívá přihlášené práce i k výzkumným účelům, obrázky se objevují na summitech Organizace spojených národů nebo na plakátech UNICEF. Z každé země lze přihlásit do mezinárodního kola maximálně 3 práce z každé kategorie. Děti z českých zemí se soutěže pravidelně účastní od roku 1999. Mezinárodního kola se vždy účastní 6 až 9 dětských prací.

V letošním roce se do národního kola soutěže sešlo na dvě stovky prací od dětí z celé České republiky. Účastnili se jednotlivci i celé školní třídy. Komise vedená prof. Vítem Voženílkem z Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vybrala celkem 8 obrázků, které postoupily do celosvětového kola a budou vystaveny v rámci Mezinárodní kartografické konference v Paříži.

Vítězné práce:

kategorie do 9 let:

1. místo – Viktorie Karla Wojnarová, 6 let

obrázek Globalized World Deals with Natural Disasters

2. místo – Viktorie Karla Wojnarová, 6 let

obrázek Playful World Map

 

kategorie 9 – 12  let:

1. místo – Barbora Mazánková, 12 let

obrázek – We Are One World

2. místo – Josef Novotný, 12 let

obrázek – Globe in Waste

3. místo – Marie Vanesa Wojnarová, 10 let

obrázek – Planet of Horses

 

kategorie 13 – 15  let:

1. místo – Lucie Nováková, 15 let

obrázek – Connected World

2. místo – Marcela Kozlíková, 15 let

obrázek – Journey Arount the World

3. místo – Jan Vojta, 15 let

obrázek – Globalization is Funny Game

Všechny vítězné práce byly zaslány hodnotící komisi do celosvětového kola soutěže. Příští ročník soutěže se uskuteční v roce 2013.

Autor:  Alena Vondráková (koordinátorka soutěže za Kartografickou společnost ČR)

Share
Share