GISportal
Jedeme i díky Vám

Ocenění AOPK ČR v oblasti využívání informačních technologií (TZ)

AOPK ČR byla dne 11. 7. 2018 oceněna na uživatelské konferenci produktů firmy Esri v San Diegu prestižní cenou „Special Achievement in GIS“ udělovanou prezidentem společnosti Esri Jackem Dangermondem, který se významným způsobem angažuje v oblasti ochrany přírody. Cena je udělována za významný počin v oblasti využívání geografických informačních technologií (GIS).

V případě AOPK ČR jde především o efektivní využívání mnoha nástrojů z celé platformy Esri pomocí nichž AOPK zvládá efektivní zpracování, vizualizaci, ale i poskytování otevřených geografických dat. Za unikátní v rámci ČR lze považovat míru využívání prostředí podnikového GIS v prostředí ArcGIS Online pro organizace. Především tedy nástrojů pro terénní mapování (Survey 123 for ArcGIS, Collector for ArcGIS), využité např. v rámci projektu Fragmentace říční sítě, nebo v oblasti monitoringu, kde se díky těmto technologiím podařilo efektivně vytvářet aplikace a nástroje pro mapování přímo v terénu.

Seznam oceněných najdete zde.

Více informací o tom, jak Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky mění svět prostřednictvím GIS technologií, když navštívíte některé  z uvedených odkazů.

Otevřená data ochrany přírody AOPK ČR: http://gis-aopkcr.opendata.arcgis.com/

Zajímavé aplikace: http://aopkcr.maps.arcgis.com/home/index.html

Nálezová databáze ochrany přírody: https://portal.nature.cz/nd

Share
Share