GISportal
Jedeme i díky Vám

Odkud připlouvají plasty do oceánů?

Nedávno médii proběhla zpráva o prozatím neúspěšných snahách společnosti The Ocean Cleanup čistit oceán od plastového odpadu pomocí sběrného systému Wilson. I přes nedostatečnou funkčnost tohoto zařízení se však povedlo nasbírat řadu vzorků, které byly pečlivě analyzovány a převedeny do podoby interaktivní mapy.

Už v roce 2017 se nizozemská nevýdělečná společnost The Ocean Cleanup přesvědčila, že přesně lokalizovat zdroj znečištění oceánů plasty je velmi obtížné a těžce předpovídatelné. Přitom však zjistit původ zdroje znečištění je klíčovou úlohou, která může být pro „čistou“ budoucnost užitečnější než čištění samotné. Nemá přece velký význam uklízet tam, kam plasty stále rostoucím tempem připlouvají. Už v té době společnost vydala vedle článku také interaktivní mapu zobrazující znečištění jednotlivými světovými řekami. Zjištěno tehdy bylo, že z řeky ročně přináší do oceánu mezi 1,15 a 2,41 miliony tun plastového odpadu a že dvě třetiny tohoto odpadu pocházejí z 20 nejvíce znečištěných řek světa.

 

Za 2 roky výzkumu nyní vědci přicházejí s podrobnější analýzou. Kombinací dat o zpúsobu nakládání s odpadem jednotlivých států, podrobných dat a predikcí o počtu a rozmístění obyvatelstva a ekonomických dat včetně HDP regionů vytvořili simulaci hromadění plastového odpadu na světe do roku 2060 v prostorovém rozlišení 1 km. Výsledek byl opět publikován současně v mapové aplikaci, ze které jsou největší znečišťovatelé v podobě velkých asijských ekonomik na první pohled poznat. Mapa je sice poměrně jednoduchá, je na ní znát velký vliv hustoty zalidnění i vstupních dat s rozlišením na jednotlivé státy, přesto lze díky ní lehce srovnat potenciál odlišných oblastí světa. Jde však samozřejmě jen o odhad, který se může od reality výrazně odlišovat a v budoucnu měnit díky nejrůznějším ekologickým opatřením. Lze si také povšimnout, že pro některé země, jako je například Srbsko, data chybí.

The Ocean Cleanup dále varuje před tím, že situace s plastovým odpadem ve světě je vážná a pokud nebudou vyvíjena patřičná protiopatření, v následujících desetiletích hrozí až zdvojnásobení množství plastového odpadu v oceánech. Zmiňován je naopak i pozitivní vliv různých opatření pro omezení produkce jednorázových plastových obalů, díky jejichž zavádění se negativní efekty zpomalují.

 

zdroj: www.theoceancleanup.com

Share
Share