GISportal
Jedeme i díky Vám

Ohlédnutí za GIS Esri – den 1

Letošní konference GIS Esri v ČR pořádaná firmou ARCDATA Praha se konala 6. a 7. listopadu v Praze. Je největším setkáním geoinformatiků v Česku s více než pětadvacetiletou tradicí, kde se účastníci seznamují s novinkami v oboru GIS ve veřejném i privátním sektoru. Právě ročník 2019 s podtitulem See What Others Can’t slavil rekordní účast 1 048 registrovaných účastníků. My vám teď přinášíme stručný přehled nejzajímavějších momentů z prvního dne.

Úvodního slova se ujal ředitel společnosti Petr Seidl, který po přivítání všech účastníků konference zavzpomínal na historii vývoje geografických informačních systémů. Prezentace se brzy přenesla do současnosti a oblasti, kde lze GIS využít. Zazněla i aktuální témata, jako jsou smart cities, či jiné výzvy moderní společnosti. Součástí úvodního bloku bylo také předání ceny za inovativní přístup při tvorbě Státního mapového díla. Tu si ČÚZK vysloužil vytvořením základní topografické mapy v měřítku 1 : 5 000 v systému ArcGIS Pro. Ocenění od řečníka převzal Karel Brázdil. Přednášku uzavřelo jedno z řady povedených motivačních videí, která se objevovala i později v průběhu celé konference.

Následovala sekce hlavních řečníků. Hned první trojice z nich byla silně zaměřená na ústřední téma konference, kterým byla voda a klima. Blok zahájil Miroslav Bárta z Karlovy univerzity s přednáškou věnující se vlivu změny klimatu na světové civilizace. Obsahem přednášky byly příklady zániku civilizací v důsledku klimatických změn z různých dob i částí světa, od Egypta až po Velikonoční ostrov. Zmíněno bylo, že někdy si však za svůj neblahý rozvoj mohly civilizace samy bez výrazného přičinění přírody. Od autora zazněl i zajímavý fakt, že stále nemáme vyjasněno, jak se bude formálně postupovat u států, jejichž území bude v několika desetiletích zcela zaplaveno rostoucí hladinou oceánu.

Druhý odborný příspěvek přednesl Radim Tolasz z ČHMÚ. Zabýval se v něm změnami klimatu na základě dat a předpovědí z letošního roku. Z jeho úst zazněl znepokojující fakt, že ač svět na Pařížské konferenci v roce 2015 přijal závazek udržet do konce století růst teplot do 2 °C a snažit se o snížení na 1,5 °C, intenzita realizovaných kroků zatím naznačují růst přibližně o 3 °C. Poznatky byly doloženy na řadě grafů a vizualizací časových řad z dostupných dat. V závěru byla zkritizována některá tvrzení, která se v současnosti v souvislosti se změnou klimatu objevují v médiích a veřejných diskuzích. Například vliv veškeré letecké dopravy se údajně podílí na růstu CO2 v Evropě jen 2 % a i přes fakt, že vodní pára přispívá k oteplování mnohem více než CO2, její množství v atmosféře nestoupá.

Tématu globální klimatické změny se dotknul i Miroslava Trnka reprezentující Ústav výzkumu globální změny AV ČR, který prostřednictvím řady zajímavých dynamických vizualizací odhalil výhody pšenice a upozornil na úskalí při jejím pěstování. Tématem byly také analýzy požárů či hodnocení růstu množství CO2 v atmosféře.

Zavítali i hosté ze zahraničí

Dopolední blok zakončil první zahraniční host – Roland Schenkel z Esri Schweiz AG zastupující za svého kolegu Petera Jägera. Téma přednášky se tím nečeně přesunulo z oblasti železnic na silnice. Dozvěděli jsme se v ní, co vše lze v oblasti logistiky pomocí GIS nástrojů analyzovat. Například 3D profil trasy ve švýcarské maloobchodní společnosti Migro využívají pro rozhodování, zda pro transport použít elektromobil či konvenční vozidlo se spalovacím motorem.

Polední čas byl vyplněn oddechovou prezentací Petra Čermáka o Rhétské dráze. Ve Švýcarsku jsme tak ještě chvíli pobyli a prostřednictvím líbivých fotografií procestovali nejzajímavější zastávky na této „perle Alp“. Autor doplnil řadu tajných tipů a praktických rad ze svých cest. Prezentace byla publikem velmi pozitivně hodnocena, a dle slov pořadatele se tak na podobnou cestovatelskou přednášku můžeme pravděpodobně těšit i příště.

Po obědě se téma přesunulo k novinkám v produktech společnosti Esri. Ty prezentoval nejprve Ismael Chivite z americké Esri. Následně jejich praktické ukázky předvedli v krátkých slotech experti od českého distributora. A jaké letošní novinky byly představeny? Třeba od června dostupná aplikace ArcGIS QuickCapture pro jednoduchý sběr dat pomocí mobilního zařízení. Věděli jste, že mezi atributovou tabulkou ArcGIS Pro a Excelem jde kopírovat data stylem copy-paste? Další zajímavou možností nové verze tohoto omlazeného GIS programu je převedení historie použitých nástrojů do formy modelu pro ModelBuilder. Představeny byly také možnosti aplikace Drone2Map for ArcGIS určený k zobrazení a analýzám obrazových dat nasnímaných UAV systémy.

Prezentace z úřadů i firem

Ústředním motivem posledního středečního bloku ve společenském sále pražského kongresového centra byla Digitální technická mapa. Rozpravu na toto populární téma otevřel Jiří Čtyroký. Jde podle něj o důležitou součást projektu digitalizace stavebního řízení. Následně jsme si vyslechli i pohled ČÚZK či kraje Vysočina. Program se v podvečer rozvinul i do dalších dvou sálů. V jednom z nich probíhaly API workshopy v podání Zdeňka Jankovského a Mateje Vrticha (ARCDATA Praha).

V Severním sále se pozornost diváků přesunula k rastrovým reprezentacím. Zaujal například nástroj ArcGIS Excalibur pro analýzu časoprostorových dat. Z platformy ArcGIS jsme se přesunuli i na další produkt určený právě zejména pro obrazová data – ENVI. Nové možnosti vizualizací dat z laserového skenování umožňuje třeba nástroj ENVI Lidar. Představeny byly nové možnosti a nástroje využívající tzv. Deep Learning, další často opakovaně zaznívající pojem. Jitka Kumhálová z ČZU nám poté představila výzkum na měření charakteristik rostlin chmele pomocí kombinace metod DPZ a pozemních senzorů. Odpověď na otázku z publika, jaký vliv má vliv má obsah chlorofylu na chuť piva, jsme se ale bohužel nedozvěděli 🙂

O půl sedmé se již diskuze přenesly do kuloárů, kde se konal společenský večer s bohatým rautem. Během něj, stejně jako v průběhu celého dne, bylo zároveň možné si důkladně prohlédnout galerii posterů, uhodnout hádanky v podobě družicových snímků známých lokalit či se zamyslet nad výstavou panelů s titulem Voda a civilizace. Milovníci adrenalinu si naopak výhradně v tento čas mohli vyzkoušet některou z netradičních sportovních aktivit ve virtuální realitě. Dle vlastního výběru si návštěvníci mohli vyzkoušet od bungee jumpingu přes let na rogalu či skoky na lyžích až po sjezd divokého kaňonu na kajaku. Interaktivní simulátor tak během večera na chvíli nahradil stánek, kde bylo jinak v průběhu celého dne možné absolvovat čtvrthodinové minisemináře zaměřené na konkrétní nástroje či služby z dílny Esri.

Tak vypadal z našeho pohledu ve zkratce první konferenční den. Těšit se ale můžete i na dojmy z toho druhého, které vám přineseme v dalším článku. Ve čtvrtek už totiž probíhaly přednášky ve všech tří sálech, a tak bylo rozhodně z čeho vybírat. Prozradíme, co se ve skutečnosti ukrývá pod hladinou našich přehrad a čí grafické prezentace přesvědčily odbornou porotu.

 

reportovali: Radek Barvíř, Karel Macků, Vít Pászto

Share
Share