GISportal
Jedeme i díky Vám

Ohlédnutí za GIS Esri – den 2

Konference GIS Esri v ČR se tradičně koná během dvou dnů. Letos to bylo 6. a 7. listopadu s podtitulem See What Others Can’t. V předchozím článku jsme vás informovali, co se dělo během úvodního dne, dnes se dozvíte to nejzajímavější ze dne druhého, kdy se dění rozdělilo do všech tří sálů pražského kongresového centra. Čí postery na závěr zabodovaly v hodnocení poroty či veřejnosti?

Čtvrteční program byl již od samého začátku v 9:30 rozdělen na trojici sekcí. Ve Společenském sále zaznívaly příspěvky o veřejné správě, v Severním sále prezentace zaměřené na životní prostředí a na Terase 2A byla tématem správa inženýrských sítí a majetku.

První příspěvek věnovaný veřejnému sektoru se zabýval oceněným produktem ČÚZK v podobě základní topografické mapy 1 : 5 000. Na ni navázala dvojice autorů z ČSÚ popisující důvody, proč jsou prostorová data nezbytná i pro přípravu sčítání lidu, domů a bytů. To nás čeká už v roce 2021. V bloku zaujala také přednáška Tomáše Ctibora o rozvoji měst, z níž vyplynulo, že ač vytváříme velké množství dat, vzniklé datové sady jsou často izolované, a ztrácí se nám tak důležité souvislosti. Zároveň je prý pro efektivní rozvoj města znát zejména současný stav jednotlivých lokalit a příčiny, které jej utvářely.

Ve vedlejším sále hned po prvním příspěvku nastala diskuze na téma, zda při mapování hluku má jít zejména o omezení negativních vlivů na obyvatele, nebo jsou data v rámci INSPIRE určena především ke statistickému srovnávání různých evropských regionů. Dušan Romportl nám poté udělal krátkou exkurzi do vývoje krajiny ve chráněných oblastech. Během psoledních let v nich dle jeho slov vzniká velké množství zpevněných cest, které se pak stávají bariérou způsobující fragmentaci dříve snadno prostupných lokalit. Jan Bitta nám naopak ukázal způsob, jakým si lze ulehčit práci a nechat desítky či stovky map generovat automatikćky. Závěr sekce patřil výzkumu dvou českých univerzit zaměřený na segmentaci na dně vybraných přehradních nádrží v Česku. Naměřené výsledky jsou značně alarmující, kdy na příkladu nádrže Les Království dochází k průměrnému usazování 2 metrů sedimentů za 10 let. Lokálně se tak hloubka nádrže od posledního měření snížila až o 16 metrů.

Po krátké pauze v sekci věnované inženýrským sítím a majetku zazněla přednáška od CEDA Maps věnovaná indoor navigaci. Faktem je, že průměrný člověk tráví uvnitř budov více než 90 % času, a mít jednoduchý a funkční systém navigace v interiéru je současnou výzvou, pro kterou společnost hledá nové nadšené kolegy. Do hlavního sálu se tou dobou vrátil včerejší keynote speaker Ismael Chivite s workshopem zaměřeným na praktické rady pro práci s mobilní aplikací QuickCapture for ArcGIS. Letošní novinkou je možnost záznamu polygonů a linií. Usilovně se pak pracuje na další funkcionalitě, jako je např. ovládání hlasem. Tématem přednášek na Terase byla oblast vzdělávání. Na otázku, jak zvýšit digitální kompetence žáků škol, odpověděl Adam Pátek z Technické univerzity v Liberci, že klíčem je zejména dostatečná pestrost úloh a podpora pedagogů.

Polední pauza oddělila poslední blok uživatelských přednášek. Zároveň bylo ukončeno hlasování v družicové soutěži a diváckém hodnocení série 34 posterů. Hlavní sál byl plný tipů a triků pro vlajkovou loď Esri v podobě softwaru ArcGIS. Nás ale na programu zaujala přednáška slovenských kolegů Ivan Pôbiše a Slavomíra Sipiny o zavádění GIS systémů ve slovenských lesech. Kombinace off-line a on-line systémů je zde kvůli odlehlosti a zároveň potřebě průběžné aktualizace dat v terénu nutností, se kterou se museli vypořádat. Dění ve vedlejších sálech ukončila Zdena Dobešová s nahlédnutím do grafického programovacího nástroje ModelBuilder i jeho alternativ a jejich proměny v čase.

Poté už se zbylí účastníci konference pozvolna začali přesouvat na závěrečnou sekci v podání ředitele společnosti ARCDATA PRAHA Petra Seidla. Po celkem 19 hodinách odborného programu již zbývalo jen vyhlásit vítěze jednotlivých soutěží, krátce zhodnotit zpětnou vazbu od účastníků konference a rozloučit se. V rekapitulaci jsme se dozvěděl, že letošní program se skládal z 12 hodin uživatelských přednášek (celkem 35 referátů) a 7 hodin přednášek o technologii rozdělencýh celkem do 14 tematických bloků. Vítězem soutěže v poznávání družicových záběrů, ve které se losovalo mezi 95 správnými archy ze 125 odevzdaných, se stala V. Maťašovská. Odměnou jí bude kniha Designing Better Maps.

Posléze na pódiu vystoupil předseda poroty Vít Voženílek, který nejprve objasnil způsob, jakým byly postery odbornou komisí hodnoceny. Následoval výčet medailových pozic, které se svými grafickými výtvory obsadili:

  • 1. místo: Michaela Tomková a Jakub Lysák: Experimentální laserové skenování pískovcových skal z UAV
  • 2. místo: Markéta Schreiberová, Jan Horálek a Pavel Kurfüst: Tvorba map znečištění ovzduší a ocenění nejistoty na evropské a české úrovni
  • 3. místo: Monika Bláhová a kol.: Příběh sucha 2019

Poster Příběh sucha 2019 zároveň získal díky nejvyššímu počtu hlasů i ocenění veřejnosti.

Následovalo již jen rozloučení se s účastníky konference a pozvání na příští ročník konference GIS Esri v ČR, která nás čeká 4. a 5. listopadu 2020. Zbývá snad už jen dodat, že materiály k uplynulé konferenci najdete na její webové stránce, a to včetně přehlídky posterů a záznamů přednášek.

Share
Share