GISportal
Jedeme i díky Vám

Ondřej Patočka: vyspělý GIS svět je vzorem

Minulý týden jste si mohli přečíst o GISu v podání Grega Bentleyho a i v další části našeho seriálu „Významné osobnosti současné české a slovenské geoinformační scény“ se budeme pohybovat v prostředí stejnojmenné společenosti. Nahlédnout do svých úvah nás nechala osobnost, která se stará o distribuci produktů společnosti Bentley, zejm. Microstation a Bentley Map, např. na ČÚZK. Na řadu přichází pan

Ondřej Patočka

Ondřej Patočka, zdroj: soukromý archiv O. PatočkyAktuální zaměstnání

Obchodní manažer Bentley pro region CZ&SK

Životopis

Ondřej Patočka je svým vzděláním ekonomem s orientací na národní hospodářství a informatiku a titul Ing. drží od roku 1997. Na poli (nejen) geoinformačních technologií se pohybuje od roku 1999, kdy byl obchodním manažerem ve společnosti HSI. Od roku 2001 do dnešních dní je jeho zaměstnavatelem firma Bentley, kde v současnosti zastává pozici obchodního manažera pro region CZ&SK a mezi jeho hlavní aktivity patří péče o klíčové zákazníky a business development.

Jak vnímáte posun české/slovenské geoinformatiky za poslední 10 let? Co byly podle Vašeho názoru klíčové momenty?

Na úvod by bylo dobré vymezit „geoinformatika“ pro účely dalšího textu. V podání Bentley chápeme tento termín jakožto zaměření na zpracování prostorových údajů v oblasti správy a rozvoje infrastrukturálních investic. V tomto pojetí považuji CZ&SK geoinformatický svět ve srovnání s okolím za výrazně vyspělý a vzorem pro ostatní. Za příklad lze jednoznačně poukázat např. veřejně dostupné webové služby ČÚZK nebo na webové portály distribučních podniků pro poskytování vyjádření o průběhu sítí (Telefonica, ČEZ, …) a stejně tak i procesy pro sběr primárních dat dokumentace skutečného provedení staveb apod.  Z mého pohledu tedy nastal výrazný posun ve standardizaci, produktivitě a smysluplnosti.

Ohledně klíčových momentů je vskutku težké polemizovat. Ve světě IT a i geoinformatiky přichází novinky průběžně po celý rok a s rostoucí délkou své existence se stávají dostunější až dostupné. Za příklad z posledního období bych považoval např. laser scanning, který prodělal obrovský vývoj – nárust přesnosti, nárust dostupnosti, nárust využitelnosti (např. a nejen v oblasti dopravního stavitelství).

Pokud bych měl vybrat nějaký klíčový moment z pohledu Bentley, pak jednoznačně dohoda společností Bentley a Autodesk o sdílení popisu formátů DGN a DWG, ze které těží všichni uživatelé produktů obou společností.

Jakým směrem se podle Vás bude vyvíjet česká/slovenská geoinformatika v následujících letech? Které trendy budou v našem prostředí převládat?

Vývoj se dá těžko odhadnout, především v dnešní době, kdy každý dvakrát třikrát obrací korunu a pečlivě zvažuje, kterou investici provede. Samozřejmě existují již dávno definované směry, jako např. další fáze implementace směrnic evropské komise – INSPIRE, ale „zaplaťpanbu“ existuje stále dost velká část „neregulovaného světa“, v níž vítězí invence a opravdová soutěž nejrůznějších projektů. V tuto chvíli se rád nechám překvapit, co přijde.

Share
Share