GISportal
Jedeme i díky Vám

OpenLandUse (pozvánka na webinář)

Webinář 8: OpenLandUse – otevřená databáze pro vyhodnocení využití území a základ pro budování digitálních dvojčat (Digital Twin) pro potřeby komplexních modelů vývoje a stavu zemského povrchu – Úterý 2.3.2021, ve 13:00

Informace o využití půdy a půdním krytu v kombinaci s dalšími tematickými datovými sadami vztažené k podrobným referenčním prostorovým datům v lokalitách tvoří důležitou datovou sadu pro různé analýzy v různých doménách. V současné době, kdy se mluví o strategii Green Deal, Destination Earth a o budování dvojčat zemského povrchu (Digital Twins) neexistuje model a databáze, která by efektivně shromažďovala informace o zemském povrchu v dostatečném detailu a v dostatečně komplexních vazbách. Být efektivním krokem k takovému modelu si klade za ambice naše aktivita databáze OpenLandUse. S touto aktivitou jsme začali již před 8 lety a vznikla první verze OpenLandUse nejprve pro Českou republiku a poté i pro Evropu a část Afriky. Na základě praktických zkušeností a výstupů z řady evropských projektů (EUXDAT, PoliRural, SIEUSOIL, STARGATE), jsme přistoupili k revizi teto první verze OLU a k budování nového modelu. Na základě tohoto modelu jsme nyní vytvořili OLU 2.0.0 pro Českou republiku a pokračujeme v generování OLU pro zbytek Evropy. Cílem Webináře bude představit tuto sadu OLU 2.0.0 pro ČR a pozvat vás ke spolupráci na jejím testování a využívání a i k návrhům na další vylepšení. Cílem je mít otevřenou databázi harmonizovaných údajů k širokému použití.

Datová sada OLU 2.0.0 kombinuje různá tematická data s nejpodrobnější dostupnou referenční geometrií v daném území. Tematické datové sady jsou zaměřeny jak na informace o krajinném pokryvu, půdách, topografických nebo klimatických parametrech apod. a v různých časových obdobích. Model podporuje i možnost integrace dat získaných vyhodnocením DPZ dat.

Databáze pokrývá vybrané územní celky bezešvou vrstvou, která poskytuje informace různých témat na vybrané referenční geometrii, kterou může být katastrální mapa, půdní bloky nebo i prvky sady Corine Land Cover.

Původní účel databáze byl především v analýzách pro územní plánování a investice, zemědělství, vývoj krajiny apod. Naše současná ambice je vytvořit model a databázi, která podpoří vytváření různých modelů vývoje krajiny a scénářů a podpoří budování rozsáhlých digitálních modelů. Na závěr bychom vás chtěli pozvat k rozsáhlému testování OLU 2.0.0 v rámci Jarního INSPIRE Hackathon 2021 https://www.otevrenejaro.cz/jarni-inspire-hackathon-2021/, kde vám představíme cíle tohoto experimentu.

Program webináře:

  • OpenLandUse – úvodní představení a technický náhled, datový model
  • Ukázky datových výstupů z databáze OpenLandUse
  • Představení Challenge Jarní INSPIRE Hackathon 2021 – ověření a rozšíření OLU 2.0.0

Registrujte se na webinář ZDARMA již nyní prostřednictvím odkazu, který najdete ZDE!

Share
Share