GISportal
Jedeme i díky Vám

OpenStreetMap a humanitární mapování v Čadu

O projektu EUROSHA, který se věnuje „Humanitarian preparedness“ ve čtyřech afrických zemích, a svých zkušenostech z Burundi psala již ve svém článku Anna Chrastinová. A jak to vypadá v dalších zemích, kde projekt EUROSHA probíhá?

V Čadu je hlavní náplní práce dobrovolníků z týmu EUROSHA zmapovat město Goré a okolní tři uprchlické tábory – Amboko, Gondje a Dossey – kde nachází útočiště přes 11 000 lidí, kteří utekli před ozbrojenými rebely operujícími na severu Středoafrické republiky. Příliv uprchlíků, podvýživa, častá období sucha střídající rozsáhlé povodně a dopad několika dekád politické nestability a válek dělají z Čadu ukázkový příklad země, kde je příprava na humanitární krize takřka nutností. Na jihu země u hranic se Středoafrickou republikou, v kantonu Logone Oriental, se proto snažíme pomocí terénní kartografie a crowdourcingu sbírat a sdílet data, která budou moci být v případě krize jednoduše zobrazena na serveru OpenStreetMap.org a humanitární aktéři tak budou schopni okamžitě získat informace potřebné k rychlé a efektivní pomoci. Tento způsob sběru a vizualizace informací je důležitý nejen pro humanitární pracovníky, ale také pro lokální komunitu, která může díky šíření mobilních a digitálních technologií vzít přípravu na krizové situace do svých rukou.

Ukázka školení OpenStreetMap v Čadu

Za technické podpory odborníků z Humanitarian OpenStreetMap Teamu tak během mapping parties a školení zaměřených na užití open-source software (Java OpenStreetMap editor a Potlatch II) učíme naše partnery a odborníky z veřejné správy, místních a mezinárodních neziskových organizací (World Food Program, UNHCR, Africare, CARE, ACRA, atd.) a širokou veřejnost sbírat informace pomocí GPS a mobilní aplikace OSM Tracker, sdílet je a využívat v praxi.

V nejbližších dnech nás čeká školení organizace Communauté Libre v hlavním městě Čadu N’Djaméně a setkání s mnoha důležitými partnery, kterým bychom rádi prezentovali dosavadní výsledky naší práce. Naše aktivity můžete sledovat na oficiálním blogu projektu.

Srovnání mapových podkladů pro uprchlický tábor poblíž města Goré. (Autor: Beata Ćmielová)

Autorka (Kateřina Struhová) je studentkou doktorandského programu International Relations and European Studies Metropolitní Univerzity Praha ve spolupráci z Ústavem mezinárodních vztahů. Momentálně pracuje na projektu EUROSHA ( European Open Source Humanitarian Aid Volunteers) na jihu Čadské republiky.


Share
Share