GISportal
Jedeme i díky Vám

OpenStreetMap mapování v Burundi aneb jak to jde českým dobrovolníkům v Africe?

EUROSHA projekt (European Open-Source Humanitarian Aid corps of volunteers) je jedním z pilotních projektů Evropské komise pro rok 2012. Jeho cílem je s pomocí opensource softwarů OpenStreetMap a Sahana přispět ke sdílení dat mezi lokálními i mezinárodními, vládními i nevládními organizacemi v kontextu „Humanitarian crisis preparedness“. Projekt byl navržen francouzskou nevládní organizací France Volontaires, která je zároveň hlavním koordinátorem projektu, což (jak jsme se my, dobrovolníci v terénu, stihli přesvědčit) je vzhledem k tomu, že se na projektu podílí 9 evropských organizací, nelehký úkol. Za Českou republiku se organizace ujala Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci, která pro projekt vybrala 5 dobrovolníků, vybavila je potřebnými informacemi a vyslala do čtyř afrických zemí – Burundi, Čadu, Keni a Středoafrické republiky spolu s dalšími 13 evropskými a 8 africkými dobrovolníky.

Mapování s místními Skauty

Po pěti týdnech v Burundi strávených online mapováním Bujumbury pomocí JOSM editoru (Java OpenStreetMap), propagací projektu potenciálním partnerům (Červený Kříž, Místní skautské organizace, USAID, PSI, Dobrovolníci OSN, ministerstva…) a zlepšováním našich dovedností s technickým vybavením (GPS, Datalogery,…) se k našemu mezinárodnímu týmu připojila technická podpora z týmu profesionálních „maperů“, kteří se specializují na využití těchto nástrojů v kontextu humanitární a rozvojové pomoci – HOT (Humanitarian OpenStreetMap Team). Pod odborným dohledem se naše schopnosti a orientace ve světě OpenStreetMap začínají rapidně zlepšovat a okolnosti nás dokonce zavedly představit projekt na setkání národní platformy GIS skládající se jak z GIS specialistů místní veřejné správy (ministerstva, národní geografický institut, univerzita…) tak z odborníků z řad mezinárodních delegací i neziskových organizací (Delegace EU, Belgická Kooperace,…). Mimo prezentace našeho projektu bylo hlavním tématem diskuze plánované založení NGI – Národního Geomatického Institutu, zejména pak otázka GIS softwaru, který bude zmíněný ústav využívat. Zatímco zástupci Belgické Kooperace a Ministerstva Zemědělství (tiše podporováni naším týmem) jednoznačně podporovali opensource systémy, ostatní členové platformy se drželi komerčních produktů. Přestože debata skončila bez výsledku, pro náš projekt jsme během setkání získali nemálo kontaktů a příslibů potenciální spolupráce ze strany Belgické Kooperace a Národní Univerzity.

Mapování v Bujumbuře

Tolik k reprezentační části naší mise. Když zrovna nenavštěvujeme potenciální partnery a neprezentujeme náš projekt široké veřejnosti, snažíme se pomocí OpenStreetMap o aktualizaci mapy hlavního města Bujumbury a to dvojím způsobem. První (ten méně zábavný) zahrnuje mapování budov, cest, řek, či zdí pomocí satelitních fotografií a vyžaduje dlouhé hodiny sezení za našimi počítači a každodenní objevování nových technických „triků“ pro usnadnění práce. Druhý způsob znamená daleko aktivnější pohyb a odehrává se v terénu v rámci nově vytvořených map, do kterých pomocí „waypointů“ v naších garminech a smartphonech zapisujeme dodatkové informace, které nelze vyčíst ze satelitních fotografií – nemocnice, školy, restaurace, studny, pole, názvy ulic a čtvrtí. A protože ne všechny informace jsou v Burundi stejně snadno zjistitelné jako v Evropě (například názvy ulic) tato část práce vyžaduje širokou interakci s místním obyvatelstvem, které je k nám zatím velmi otevřené a s radostí se zapojuje do terénní kartografie.

Naši práci můžete sledovat na oficiálním blogu projektu.

Anna Chrastinová

Share
Share