GISportal
Jedeme i díky Vám

OpenStreetMap mapování v Senegalu na vlastní kůži

OpenStreetMap se v ekonomicky vyspělých zemích těší širokému zájmu veřejnosti i odborného publika. Na jiných místech světa je však fenomén online komunitního mapování teprve v plenkách a počet přispěvatelů je výrazně menší, než je tomu například u nás. Rozšiřování povědomí o kolaborativní kartografii a otevřených datech v rozvojových zemích je jednou z hlavní náplní práce organizace Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT), která skrze své projekty v Africe, Asii a v Karibiku přispívá k podpoře růstu lokálních mapovacích komunit a k využívání dat v kontextu humanitární a rozvojové spolupráce.

V Senegalu, samotném cípu západní Afriky, začal HOT pracovat v roce 2012 v rámci projektu Světové Banky. Francouzským facilitátorům této organizace se v prvních měsících podařilo kontaktovat lokální neziskové organizace, vládní struktury a akademická pracoviště, s jejíž pomocí byly položeny základy pro vznik lokální mapovací komunity – OpenStreetMap Senegal. V rámci západní Afriky je Senegal považován za důležitý „hub“ v oblasti vývoje nových technologií a podpory lokálních IT iniciativ. Možná právě to je jedním z důvodů úspěchu komunity, která spolupracuje na projektech mezinárodních institucí, ale také vyvíjí nové aplikace, trénuje OpenStreetMap zájemce v dalších západoafrických zemích a aktivně se podílí na mapování krizových oblastí v rámci aktivací HOT.

OpenStreetMap Senegal se snaží o ucelený přístup k mapování a koordinaci aktivit jednotlivých „maperů“. Zaměřuje se zejména na témata úzce související s místním rozvojem, proto jsou jejími hlavními partnery lokální vládní i nevládní instituce. Jedním z důležitých partnerů je Kancelář pro místní rozvoj na radnici komuny Grand Dakar, která komunitě poskytuje podporu v podobě místnosti pro pořádání workshopů a zapůjčení mapovací techniky. Není proto divu, že mapa této části města se vyvíjí vzhledem k ostatním oblastem nepoměrně rychleji.

Grand Dakar na OpenStreetMap v listopadu 2012
Grand Dakar na OpenStreetMap v listopadu 2012

V současné době je prioritou snaha o získání statutu asociace a zařadit se tak do právního systému v zemi. Tento krok by pro komunitu znamenal významný posun z hlediska partnerství s aktéry rozvojové a humanitární spolupráce, ale také možnost finanční podpory. Do té doby přijali členové OpenStreetMap Senegal zajímavé opatření jak s nedostatkem prostředků vypořádat. Skupina často spolupracuje s mezinárodními organizacemi, které v rámci svých projektů nabízí dobrovolníkům diety jako kompenzaci za odvedenou práci. V těchto případech platí nepsané pravidlo, že polovina prostředků z těchto diet je odevzdávána do společného fondu, ze kterého se následně pokryjí náklady na internetové připojení, cestovné či stravné pro mapování v terénu.

Grand Dakar na OpenStreetMap v únoru 2015
Grand Dakar na OpenStreetMap v únoru 2015

V rámci své pětitýdenní výzkumné stáže, která byla finančně podpořena Katedrou rozvojových studií na PřF UP Olomouc, jsem měla možnost nahlédnout do aktivit této skupiny a stát se na krátký čas její součástí. Měla jsem příležitost účastnit se konferencí, setkání s potenciálními partnery a interních schůzek. Poslední dny své výzkumné stáže jsem byla spolu s technickým konzultantem HOT zapojena v rámci mise OIF (Mezinárodní organizace frankofonie) do administrativní práce za účelem přípravy dokumentů pro získání výše uvedeného právního statutu.

OpenStreetMap Senegal je jedna z nejaktivnějších skupin svého druhu v Západní Africe. Podílí se na projektech mezinárodních institucí, školí studenty vysokých škol a spoluorganizuje konference v oblasti informačních a komunikačních technologií v Senegalu. Přestože její vznik byl iniciován projektem HOT, skupina se za téměř tři roky svého působení stala na této organizaci téměř nezávislou. Tato samostatnost bude dále upevněna, pokud se skupině OpenStreetMap Senegal podaří dosáhnout právního statutu asociace.

Aktivitu skupiny můžete sledovat na jejích FB stránkách. Díky HOT Tasking Manageru se také můžete zapojit do jejích aktivit a pomoci v tvorbě map.

Anna Chrastinová

Share
Share