GISportal
Jedeme i díky Vám

Opět skvělé umístění českých geografů/kartografů/GISáků v Best Map Award časopisu Journal of Maps za rok 2022

Dvě české mapy letos získaly prestižní ocenění v soutěži Best Map Award časopisu Journal of Maps za rok 2022. Tato uznání jsou výsledkem tvrdé práce a inovativního přístupu k vizualizaci dat.

První je oceněný článek s názvem „Visualising residents’ fear of crime with recorded crime data from four Czech cities“ autorského kolektivu Petra Linhartová, Igor Ivan (oba VŠB-TUO) a Jiřího Pánka (UPOL). Tato mapa se zabývá vizualizací obav obyvatel zločinu na základě zaznamenaných dat o kriminalitě ve čtyřech českých městech. Autorům se podařilo přinést nový pohled na toto téma a vytvořit mapu, která jasně a efektivně představuje strach obyvatel zločinu v daných lokalitách.

Druhý je oceněný článek s názvem „Two decades of ‚Brain Drain‘ in Olomouc (Czechia)“ je dílem Rostislava Nétka, Jaroslava Buriana, Víta Paszto, Radka Barvíře a Jana Chloupka (všichni UPOL). Tato mapa se zabývá jevem „odliv mozků“ v Olomouci v průběhu dvou desetiletí. Autoři dokázali prostřednictvím mapy zobrazit, jak se tato problematika proměňovala v průběhu času a jaké faktory na ni měly vliv. Tato vizualizace umožňuje lepší pochopení situace a identifikaci oblastí, které jsou nejvíce postiženy tímto jevem.

Ocenění těchto dvou článků je důkazem vysoké kvality vědeckého výzkumu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tyto mapy nejenže ukazují schopnost autorů efektivně zpracovávat a vizualizovat data, ale také poskytují užitečné informace a nové pohledy na aktuální společenské a ekonomické problémy. Prestižní ocenění Best Map Award od Journal of Maps potvrzuje význam a přínos těchto mapových prací v oboru. Je to také povzbuzení pro další výzkum a vývoj v oblasti vizualizace dat a mapování. Odborná komunita má díky těmto mapám nové nástroje a perspektivy pro zkoumání a porozumění různým jevům a procesům ve společnosti.

PS: Jen tak pro zajímavost, tento článek (až na opravu chyb ve skloňování, přidání odkazů, apod.) napsal ChatGPT po dotazu: „Napiš krátký článek do cca 400 slov o tom, že se letos dvě mapy z Univerzity Palackého v Olomouci umísitly v prestižní soutěži Best Map Award časopisu Journal of Maps za rok 2022. Ocenění získaly články „Visualising residents’ fear of crime with recorded crime data from four Czech cities“ od kolektivu Petra Linhartová, Igor Ivan & Jiří Pánek, a článek „Article Two decades of ‘Brain Drain’ in Olomouc (Czechia)“ od Rostislav Netek, Jaroslav Burian, Vit Paszto, Radek Barvír & Jan Chloupek

PS 2: Vítěznou prací je mapa na téma Geotourism, traditions and typical products of Avellino Province, italského kolektivu Angelo Cusano, et. al. 

Share
Share