GISportal
Jedeme i díky Vám

OSN a zprávy o využití GIS v krizovém managementu

Úřad OSN pro vesmírné záležitosti (UNOOSA) resp. jeho součást UN-SPIDER („Platformy OSN pro využití vesmírných informací v krizovém řízení a při mimořádných událostech“) vydal na začátku tohoto měsíce novou zprávu, která se zabývá ekonomickými,humanitárními a organizačními přínosy geoinformačních technologií aplikovaných v krizovém řízení. Zpráva nese název The Value of Geo-Information for Disaster and Risk Management (VALID): Benefit Analysis and Stakeholder Assessment a kromě výše zmíněné složky OSN se na ní podílela i Joint Board of Geoinformation Societies (JBGIS) včetně Mezinárodní kartografické asociace. Report si klade za cíl zvýšit povědomí a pomoci stanovit priority v oblasti výzkumu a vývoje geoinformačních technologií pro krizové řízení a navazuje na dřívější publikaci Geoinformation for Disaster and Risk Management – Examples and Best Practices, která je kompilací případových studií poskytujících informace o systémech, metodách, aplikacích a zkušenostech s GIS v rámci krizového managementu.

 

 

 

 

Share
Share