GISportal
Jedeme i díky Vám

OSSConf Žilina 2016 (report)

Minulý týždeň sa od stredy do piatku uskutočnila už tradičná Žilinská konferencia venovaná otvorenému sofvéru vo vzdelávaní, výskume a IT riešeniach. Sekcie sa venovali Open hardvéru, OSS vo vede a vzdelávaní, LaTeX-u, vývoju OSS a OpenGIS-u. Nás samozrejme zaujímala najviac tá posledná. OpenGIS sekcia sa niesla vo veľmi pohodovej, otvorenej a neformálnej atmosfére, čo jej veľmi svedčilo. header_2013 Ráno nás uvítal Milo Ofúkaný, ktorý bol aj spoluorganizátorom celej akcie. Pozvanú prednášku mala Zdena Dobešová z Katedry Geoinformatiky v Olomouci a venovala sa vizuálnemu programovaniu v QGISe. Ako druhý vystúpil Jan Růžička, ktorý robil “reklamu” vyhľadávaciemu nástroju ElasticSearch. Zaujímavé bolo hlavne porovnanie doby odozvy priestorových dotazov medzi ElasticSearch a PostGISom. ElasticSearch sa ukázál byť rýchlejší. Podrobnejšiemu testovaniu rýchlosti sa ale so svojím študentom Vojtěchom Lhotským, ktorého Bc. praca to bola, snáď bude ešte venovať v budúcnosti. Nasledovali Martin Kalivoda a Milo Ofúkaný, ktorí predstavili všetky svoje aktivity, medzi inými napr. Amavet č. 962 a potom sa už venovali projektu WebMap.sk. Jeho cieľom je poskytnúť mapový server, priestorovú databázu a geoprocesné nástroje študentom a učiteľom, aby mohli na webe publikovať svoje vlastné geografické dáta alebo GIS aplikácie. V súčasnosti však ešte prebieha vývoj administrátorského rozhrania GIS hostingu a testovanie. Po nich sa predstavili Ľuboš Balážovič so svojím študentom Lukášom Mužlom. Venovali sa relatívne jednoduchej tvorbe máp fyzickogeografických charakteristík územia s využitím QGISu. Poukázali na fakt, že popri riešení zložitých problémov sa zabúda na používateľov, ktorých cieľom je vytvoriť len jednoduchú mapu bez veľkých znalostí geoinformatiky. Dokumentovali to problémami pri vytváraní legendy z WMS vrstiev v QGISe. Ďalší rečník, Jozef Nováček sa  venoval satelitným snímkam z ESA a z nich odvodeným priestorovým údajom, ktoré sú prístupné ako opendata. Po ňom nasledoval Antonín Orlík, ktorý predstavil MyGeodata Cloud – webový portál, ktorý umožňuje ukladanie, zdieľanie a publikovanie priestorových dát, ich konverziu, transformáciu a vizualizáciu. mygeodatacloud Nasledoval Michal Lacko, z košickej UPJŠ, kde v súčasnosti pôsobí aj veľká osobnosť slovenskej Geoinformatiky Jaroslav Hofierka. Predstavil vylepšenie interpolačného modulu v.surf.rst v GRASSe. Spolu s kolegami sa venovali paralelizácii tohto modulu s cieľom redukovať čas potrebný na výpočet a vytvorenie digitálneho modelu terénu. Výsledky boli veľmi sľubné a ukázali redukciu času potrebného na výpočet o viac ako 40 percent. V porovnaní so sekvenčnými operáciami CPU dosiahnutými jednotlivými jadrami sa ukázalo značné zlepšenie. Výsledkom je modul v.surf.rst.mp implementovaný v GIS-e GRASS, ktorý je určený pre stroje s viacjadrovými procesormi. Tento modul ešte podlieha medzinárodnému testovaniu a po schválení nahradí pôvodný modul v.surf.rst. Akonáhle bude dostupný pre bežných používateľov, tak vás tu na GISportáli budeme určite informovať. grass Martin Pravda ako ďalší prezentujúci predviedol svoju diplomovú prácu, ktorej cieľom bolo vytvoriť  webovú mapovú aplikáciu pre interaktívne polohové priradenie a zobrazenie rastrových máp prostredníctvom webového prehliadača. Michal Páleník predstavil aktivity komunity okolo projektu OpenStreetMap na Slovensku. Ukázal služby portálu www.freemap.sk, www.oma.sk, ako i na horúce novinky (najbližšia MHD, interaktívny výškový profil trás, predpoveď počasia). ifreemap Na záver programu vyhodnotil Milo Ofúkaný prieskum využívania OSS pre GIS na školách a v praxi, ktorý mapoval užívateľské skúsenosti s open-source softvérom (OSS) pre geografické informačné systémy (GIS) na školách (ZŠ, SŠ, VŠ) a v praxi (verejné inštitúcie a súkromné spoločnosti). Prieskum stále beží takže sa ešte môžte zapojiť TU. Na konci sa odovzdali ceny. Najviac sa účastníkom páčil príspevok Jana Růžičku. Organizátori prejavili obavy o budúcnosť podujatia, tak sa to snáď nejako podarí aj v budúcom roku. OpenGIS. Zborník bude dostupný na stránke konferencie http://ossconf.soit.sk/. Abstrakty nájdete TU. Fotky a prezentácie budú tiež dostupné a budeme vás o tom informovať.

Share
Share