GISportal
Jedeme i díky Vám

Otevřená data pro místní a regionální rozvoj (pozvánka)

17. února se bude od 10.00 do 15.00 konat v Klatovech workshop „Otevřená data pro místní a regionální rozvoj„. Hlavním tématem workshopu je prezentace dat a výstupů z projektu, které mohou být snadno využity jako nástroj místního a regionálního rozvoje, pro rozvoj cestovního ruchu, vzdělávání, při řešení dopravních úloh a plánování a při rozvoji zemědělské produkce a při ochraně přírody. Cílem workshopu je především podpořit aktivity vedoucí k lepší spolupráci mezi, místní samosprávou, regionální samosprávou, místním podnikatelským sektorem, vzdělávacími a výzkumnými organizacemi a malými a středními podniky.

Klíčová témata workshopu:

 • co to jsou otevřená data,
 • jak se místní samospráva může podílet na budování sad otevřených dat,
 • jak mohou lokální organizace profitovat z otevřených dat,
 • otevřená data pro zemědělství, • otevřená data pro turistiku,
 • otevřená data v uzemním rozhodování a investicích,
 • otevřená data v dopravě.

Komu je workshop určen:

 • místní a regionální samosprávě,
 • lokálním akčním skupinám,
 • malým a středním inovačním firmám v oblasti vzdělávání, životního prostředí, cestovního ruchu a realit,
 • studentům a nezávislým vývojářům pracujícím s otevřenými daty,
 • uživatelům a provozovatelům systémů o životním prostředí,
 • provozovatelům turistických portálů a turistických aplikací, regionálním sdružením zabývajícím se podporou cestovního ruchu, provozovatelům turistických zařízení a turistickým kancelářím,
 • všem v realitním obchodě od provozovatelů realitních kanceláří k vývojářům a správcům portálů,
 • potenciálním investorům.

Seminář je zdarma, ale musíte se včas registrovat.

Share
Share