GISportal
Jedeme i díky Vám

Pasportizace hřbitovů s UAV

Česká UAS firma UPVISION ve spolupráci s magistrátem města Brna provedla pasportizaci přilehlých hřbitovů a začlenění do GIS systémů města a správců hřbitovů.

„Pro tento velký projekt byly vybrány bezpilotní letecké prosředky vzhledem k možnosti vytvoření ortofotomapy ve vysokém rozlišení a následné jednoduché vektorizaci hrobů a možnosti doplnění rastrové vrstvy (ortofotomapy) do databázového informačního systému“, uvádí Jakub Karas (UAS manager).

Samotné mapování probíhá v mimovegetačním období, aby stromy nezakrývaly hroby a po stabilizaci vlícovacích bodů (známé body, rohy cestiček) byl proveden nálet hexakopterem vlastní výroby.

Ukázka z pasportizace hřbitovů
Ukázka z pasportizace hřbitovů

Výsledkem náletu je ortofotomapa v rozlišení 1 cm/pixel v souřadném sytému, která je použitá jako podklad pro poloautomatickou vektorizaci všech hrobů. Současně byly provedeny šikmé letecké fotografie celých hřbitovů pro přehledné fotomapy.

Dále byly provedeny šikmé letecké fotografie mezi hroby, v kterých byly identifikovány čísla hrobů a popisy, které dále poslouží do celkové databáze celého hřbitova, pro identifikaci každého hrobu a jednoduchou evidenci pro správce a město, kde se dají identifikovat prázdná hrobová místa nebo naopak vyhledávat hroby jmenovitě, přímo s vyznačením místa hrobu na ortofotomapě, jeho číslem a fotografií.

Celé zaměření v terénu tedy trvalo cca 30 minut/hřbitov v terénu, zatímco klasickou geodézií oměření každého hrobu, by trvalo dny na jeden hřbitov. Výsledkem je celý informační systém pro každý hřbitov v Brně, který bude spuštěn na podzim tohoto roku. Reportáž o mapování najdete také na stránkách České televize

Share
Share