GISportal
Jedeme i díky Vám

Plzeňský kraj má novou ortofotomapu (TZ)

Plzeňský kraj pořídil novou mapu leteckých snímků celého území kraje. Ortofotomapa vznikala snímkováním digitální kamerou v průběhu září a října 2011. Mapa za více než 3 miliony korun nově obsahuje 35 největších měst v kraji a umožňuje časové srovnávání daných lokalit.

Plzeňský kraj si v rámci pravidelného tříletého cyklu loni opět nechal provést letecké měřičské snímkování celého území kraje. Snímkování bylo provedeno pomocí digitální měřičské kamery na přelomu srpna a září minulého roku. Oproti snímkováním v předchozích letech je letos k dispozici kromě rozlišení 20cm/px na území celého kraje také rozlišení 10cm/px na území sídel 35 obcí s pověřeným obecním úřadem.

Klatovská nemocnice v roce 2008
Klatovská nemocnice v roce 2011

„Letecké snímky jsou zdarma poskytovány partnerům projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje, tedy zejména obcím, zřizovaným organizacím a správcům technické infrastruktury. Data jsou ale samozřejmě dostupná i veřejnosti na portálu Plzeňského kraje,“ říká náměstek hejtmana pro oblasti regionální rozvoj,fondy EU a informatiku Ivo Grüner.

Návštěvníci mapového portálu PK mohou formou volně přístupných mapových služeb najít také leteckou mapu. Posuvník v mapové službě dokonce umožňuje prolínání staré a nové ortofotomapy.

„Každý si tak na mapě může prohlédnout například lokalitu svého bydliště a porovnat rozdíly, jak vypadala v roce 1947 a jak vypadá v současnosti. Do budoucna připravují pracovníci IT odboru na krajském úřadu k náhledu i snímky za další jednotlivá období,“ doplňuje Ivo Grüner.

V současné době má Plzeňský kraj k dispozici časovou řadu leteckých snímků za roky 1947-1956, 1998, 2002, 2005, 2008, 2011.

Stejně jako v předcházejících letech mohou mapy v plné kvalitě zdarma získat od Plzeňského kraje obce všech typů (obce, pověřené obce, obce s rozšířenou působností-zapojené do projektu DMVS PK) a to za celé obcí spravované správní území, dále zřizované organizace, školy, složky integrovaného záchranného systému a partneři projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje.

Více informací o projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje (DMVS PK) najdete na adrese projektu.

 

Share
Share