GISportal
Jedeme i díky Vám

Plzeňský kraj pokračuje v projektu Digitální mapy veřejné správy (TZ)

K 31. 12. 2016 uzavřelo již 59 měst a obcí v Plzeňském kraji smlouvu o spolupráci na projektu Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy. Dále je  v projektu zapojeno již 9 partnerů z řad správců technické infrastruktury. Registrováno je více jak 100 geodetů nebo geodetických kanceláří.
Co projekt přináší obcím?

  • Zavedení pořádku do zobrazení povrchové situace a zobrazení podzemních průběhů inženýrských sítí, průběhy jsou zobrazovány v jednotném prostředí přímo od jmenovaných partnerů projektu – Innogy (RWE – GasNET), ČEZ, CETIN, vodárny a kanalizace, veřejné osvětlení, teplovody a další technické sítě.
  • Zavedením technické mapy v obci obdrží obec jedinečný podklad pro zapracování vlastních inženýrských sítí se zobrazením v S-JTSK.
  • Má k dispozici garantovaná data, která poskytnou základ pro plnění agend a povinností při správě majetku (Pasportizace – komunikací, městské zeleně apod.)
  • Data se zpětně využívají pro projekty (zlevnění projektové přípravy)
  • Jednotný systém výdejů a vstupů (jsou jednotná data nejen na městě, ale i v rámci Kraje – případně v budoucnu v celé republice)
  • Připojení a bezproblémové použití těchto dat do vlastních informačních systémů (např. MISYS, ArcGIS, T-WIST, Cleerio…)

Kdo nese náklady na tyto služby?

  • Náklady na správu, aktualizaci a provoz systému jsou rozděleny mezi Plzeňský kraj, partnery z řad správců IS a část nákladů hradí obce. Převážnou část těchto nákladů nese Plzeňský kraj.

Jak se lze k datům Digitální technické mapy dostat?

  • Volně přístupné informace jsou k dispozici zde.
  • Volně dostupná mapová služba s daty DTM je k dispozici zde.
  • Další informace a mapy jsou volně k dispozici zde.
Share
Share