GISportal
Jedeme i díky Vám

Podpořte vznik USE-IT Ostrava 2013

Mapa USE-IT Ostrava 2013 je druhým vydáním ostravské městské mapy pro studenty a mladé cestovatele. Vydává ji tým místních dobrovolníků, kteří v mapě doporučují místa, která mají nejraději a kam sami nejčastěji chodí. Mapa je tak současně takovým malým průvodcem městem, který tvoří místní mladí lidé pro jiné mladé lidi a nabízí jim informace, které jsou pro ně zajímavé a směrodatné. Mapa USE-IT je distribuována zdarma a pomáhá novým studentům a mladým návštěvníkům města vystoupit z turistické bubliny a zažít město příjemným způsobem, takové, jaké opravdu je.

Příprava mapy je vcelku náročný půlroční proces týmové práce, který obnáší výběr vhodných míst, sepsání informačních textů, jejich překlad do angličtiny, zajištění financování, propagace, zpracování mapy po grafické stránce ve dvou jazykových verzích až po závěrečnou distribuci tištěné mapy.

Projekt městských map USE-IT je iniciativou skupin mladých dobrovolníků ve městech po celé Evropě, v současné době je do ní zapojeno na 30 různých měst jako např. Brusel, Vídeň, Varšava, Oslo, Lublaň, Córdoba, Porto či Boloňa. V České republice se zatím připojila Praha, Ostrava a chystá se také  Brno.

První vydání USE-IT Ostrava vzniklo v loňském roce pod záštitou Multižánrového centra Cooltour poté, co s tímto nápadem přišla jedna z členek současného týmu Tereza Štalcerová. Byla vydána jsme veřejná výzva a brzy se utvořil tým, kteří bez předchozí zkušenosti vytvořili první úspěšné vydání, které bylo distribuováno jak v Ostravě mezi studenty a návštěvníky města tak v ostatních USE-IT městech Evropy. V letošním roce je připraveno nové aktualizované vydání v nové grafice. V současnosti je nová mapa připravena k vydání, opět v obou jazykových verzích. Jediné, co však nyní chybí je poslední část rozpočtu pro uhrazení tisku mapy.

Pomozte vzniknout tomuto novému vydání mapy USE-IT Ostrava, které pomáhá mladým návštěvníkům Ostravy rychle se ve městě zorientovat a mít možnost město poznat skrze oči svých vrstevníků tak, jak jej opravdu žijí. Pomozte učinit Ostravu atraktivní pro nové návštěvníky a podpořit tak nové příležitosti pro setkávání mladých lidí a otevírání nových obzorů.

Staňte se součástí tohoto projektu a podpořte USE-IT Ostrava 2013!

Share
Share